Rekencijfers

Bekijk de rekencijfers van 2020 en 2019. 

Premiegegevens 2020 2019
Toetredingsleeftijd  21 jaar 21 jaar
Pensioenrichtleeftijd 67 jaar 67 jaar
Premiegrondslag Pensioengevend salaris min de franchise Pensioengevend salaris min de franchise
Pensioengevend salaris Vast basissalaris op jaarbasis per vaststellingsdatum plus vakantietoeslag Vast basissalaris op jaarbasis per vaststellingsdatum plus vakantietoeslag
Maximumloon € 57.232 € 55.927
Franchise € 20.938 € 20.459
Maximum premiegrondslag € 36.294 € 35.468
Volledige werkweerk volgens cao 38 uur 38 uur
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,49% 1,875%
Premie werkgever 21% 22,56%
Premie werknemer 14% 15,04%
Totale premie  35% 37,60%

Rekenvoorbeelden

Wij berekenen de pensioenpremie met de VCR-rekenmethode. VCR staat voor voortschrijdend cumulatief rekenen. Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie.

Niet gevonden waar u naar zocht?

Zoek op onze website

Hoi