Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Daarom gaan wij vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.

  • Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. Daarbij baseren wij en TKP Pensioen (de beheerder van onze pensioenadministratie) ons op onze privacyverklaring en op de Algemene verordening gegevensbescherming
  • Wij hebben ook passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Op de cookies die TKP Pensioen verwerkt is het cookiebeleid van toepassing.

Deze site bevat links naar andere websites. Onze privacyverklaring heeft geen betrekking op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van die websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom het privacy statement van de site die u bezoekt.

English
Data issued to TKP Pensioen BV via this site will be treated carefully and confidentially. TKP Pensioen BV conforms to the Personal Data Protection Act.