Overslaan en naar inhoud gaan

Klacht indienen

U bent niet tevreden over onze dienstverlening of over een beslissing. U wilt een klacht indienen. Hieronder leest u hoe u een klacht indient en wat u van ons kunt verwachten.

1. U neemt contact met ons op

 • Neem contact met ons op. U kunt bellen of een e-mail of brief sturen.
 • Geef duidelijk aan waarover u niet tevreden bent. 
 • Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing over uw pensioen? Geef dan aan waarom u het niet mee eens bent met deze beslissing.

2. U krijgt antwoord van ons

 • Als u belt, krijgt u vaak meteen antwoord. 
 • Stuurt u een e-mail of een brief, dan krijgt u binnen 15 werkdagen een antwoord. 
 • Soms hebben we meer tijd nodig. Dan krijgt u bericht wanneer u antwoord krijgt.

3. U bent het niet eens met ons antwoord

 • Bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u binnen 2 maanden in beroep gaan. Richt uw e-mail aan de secretaris van de Geschillencommissie.

  Of stuur een brief naar:
  Montae & Partners B.V.
  T.a.v. de secretaris van de Geschillencommissie
  Verrijn Stuartlaan 1-F
  2288 EK Rijswijk
   
 • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of de manier waarop u behandeld bent? Dan kunt u binnen 1 maand bezwaar maken. Richt uw brief of e-mail aan ons bestuur. 
 • Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met ons antwoord. 

4. U krijgt antwoord van ons

U bent in beroep gegaan bij de Geschillencommissie

 • Als u in beroep bent gegaan bij de Geschillencommissie, stuurt de Geschillencommissie uw beroep naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds moet binnen 2 maanden reageren. U krijgt een kopie van deze reactie. Daarna doet de Geschillencommissie uitspraak. Mogelijk krijgt u eerst een uitnodiging om uw standpunt te komen toelichten. De uitspraak van de Geschillencommissie is een advies. Het bestuur van het pensioenfonds hoeft dit advies niet altijd over te nemen. 
 • Zie voor de verdere procedure het Geschillenreglement (pdf).

U heeft bezwaar gemaakt bij het bestuur

 • Heeft u bezwaar gemaakt? Dan beoordeelt het bestuur of de beslissing op uw klacht in redelijkheid genomen is. U krijgt een brief met de reactie van het bestuur.
 • Zie voor de verdere procedure het Klachtenreglement (pdf).

5. Naar de Ombudsman Pensioenen

Heeft u alles gedaan, maar bent u het nog niet eens met het antwoord van het bestuur of de uitspraak van de Geschillencommissie? Dan kunt u naar de Ombudsman Pensioenen.

6. Naar de rechtbank

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Geschillencommissie of met het advies van Ombudsman Pensioenen? Dan kunt u naar de rechtbank.

Meer weten?