Zoeken

Verplichtstelling

Bent u werkgever in de particuliere beveiliging? Dan bent u wettelijk verplicht om uw werknemers aan te melden bij Pensioenfonds Beveiliging.

Eén pensioenregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de hele bedrijfstak. Zo worden de risico’s gedeeld en kosten en concurrentievervalsing beperkt.

Val ik onder de verplichtstelling?

In de verplichtstelling leest u of u verplicht bent om deel te nemen in Pensioenfonds Beveiliging. Denkt u dat u onder de verplichtstelling valt? Neem dan contact met ons op.

Vrijwillige aansluiting

Valt u niet onder de verplichtstelling, maar is uw bedrijf wel verwant aan de particuliere beveiliging? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd en wilt u wel deelnemen aan de pensioenregeling? Dan kunt u bij ons een verzoek voor vrijwillige aansluiting indienen.

Vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers in de bedrijfstak namens hun werknemers vrijstelling van de verplichtstelling aanvragen. Meer informatie hierover leest u in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.