Zoeken

De pensioenregeling

Bent u werknemer en bouwt u pensioen op? Dan heeft u te maken met de pensioenregeling van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Hier leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u bijvoorbeeld wel bij ‘Mijn pensioen’. Daar staan uw persoonlijke gegevens en documenten. Als u daar uw e-mailadres achterlaat, kunnen we u in de toekomst ook digitaal over pensioenzaken informeren. U logt gemakkelijk in met DigiD.

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 leest u meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie over de pensioenregeling, zoals het reglement. U komt in laag 3 door op 'Meer informatie' te klikken.

Download PDF

 

 • U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf het moment dat u 67 jaar wordt of al u eerder of later met pensioen gaat.

  Als u overlijdt, stopt het pensioen aan het eind van de maand waarin het overlijden plaatsvindt.

  Hoeveel pensioen ontvangt u straks?

  Dat is vooral afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd of digitaal via 'Mijn post'. 

  Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u heeft opgebouwd. Daar vindt u ook de pensioenen van eventuele vorige werkgevers en de AOW.

  Uw pensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid krijgt vanaf uw AOW-leeftijd. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

  Meer informatie
 • Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Dit is een gedeelte van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Dan krijgt uw partner ook partnerpensioen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt toen u met pensioen ging. Stopt u eerder met werken? Of gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgt uw partner alleen het partnerpensioen dat u tot dat moment opbouwde. 

  Wie is 'partner'?

  • De persoon met wie u getrouwd bent of geregistreerd partners bent. 
  • De persoon met wie u samenwoont onder de volgende voorwaarden: 
   • U bent geen familie van elkaar (geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn).
   • U heeft een samenlevingscontract dat u afsloot bij een notaris. 
   • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar. 
   • U sprak ook af dat uw partner partnerpensioen krijgt als u overlijdt. 


  Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid als u overlijdt. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op svb.nl/anw.

  Als uw partner niet in aanmerking komt voor een Anw-uitkering, kan het zijn dat hij of zij een te laag inkomen heeft om van rond te komen. Hiervoor is niets geregeld bij Pensioenfonds Beveiliging. U kunt hier zelf maatregelen voor treffen, zoals een verzekering tegen Anw-hiaat. Vraag hiernaar bij uw werkgever of maak een afspraak met een financieel adviseur. 

  Uw kinderen krijgen wezenpensioen

  Dit is voor elk kind 14% van uw ouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Stopt u eerder met werken? Of gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat u tot dat moment opbouwde. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen tot hun 18e. Als ze studeren, dan krijgen zij pensioen tot hun 27e.

  Met kinderen bedoelen we: 

  • Uw eigen kind of een kind dat u adopteert. 
  • Uw stief- of pleegkind. U onderhoudt dit kind en voedt het op als uw eigen kind. 

  Meer informatie
 • Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt. 

  Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Pensioenfonds Particuliere Beveiliging betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw hele premie. Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie. 

  Zo werkt het 

  In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten. 

  U bent arbeidsongeschikt voor:

  U blijft dan pensioen opbouwen voor:

   0 tot 35%

   0%

   35 tot 45%

   40%

   45 tot 55% 

   50%

   55 tot 65%

   60%

   65 tot 80%

   72,5%

   80 tot 100%

   100%


  Dit geldt als u een WGA- of IVA-uitkering krijgt. Heeft u nog een WAO-uitkering volgens de oude wettelijke regels? Dan gelden andere percentages. Bekijk hiervoor het pensioenreglement. 

  U krijgt misschien ook een uitkering van de overheid. U leest meer op uwv.nl

  U hoeft het ons niet zelf te laten weten als u arbeidsongeschikt wordt. Wij horen dit van het UWV. Ook als u méér of minder arbeidsongeschikt wordt. U krijgt vanzelf een brief als wij uw premie doorbetalen. Of als er iets verandert. 

  Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

  Was u arbeidsongeschikt vóór 2014?

  Als u arbeidsongeschikt raakt, blijft u onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. Wij betalen dan de premie voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. In het verleden hebben wij ook de oude arbeidsongeschiktheidsdossiers uitgevraagd om hier de premie te kunnen doorbetalen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Of wij de premie doorbetalen kunt u zien op uw pensioenoverzicht. Ontving ual vóór 2014 een WAO- of WIA-uitkering én betalen wij nog geen premie voor uw pensioenopbouw? Dan komt u hier misschien alsnog voor in aanmerking. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u in ieder geval voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  • U bent ziek geworden terwijl u deelnemer was aan deze pensioenregeling.
  • U was deelnemer op het moment dat uw WAO- of WIA-uitkering inging.
  • U was toen minimaal 25% arbeidsongeschikt. We kijken naar het percentage dat u arbeidsongeschikt bent volgens het UWV.


  Ontving u al vóór 2014 een WAO- of WIA-uitkering en voldoet u aan al deze drie voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan of we ook voor u de premie kunnen doorbetalen, mits u aan de voorwaarden voldoet. Bent u arbeidsongeschikt geworden na 2014 dan hoeft u geen contact met ons op te nemen.

   

  Meer informatie
 • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds Beveiliging. Onze pensioenregeling biedt dit namelijk niet. 

  U krijgt misschien wel een uitkering van de overheid. Dit heet een WAO-, WGA- of IVA-uitkering. U leest meer op uwv.nl. Bedenk goed of u iets extra’s moet regelen. Overleg dit met een financieel adviseur.

  Meer informatie
 • A. AOW

  De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

  De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Ook is de AOW-leeftijd niet voor iedereen gelijk. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u het bedrag en de ingangsdatum die voor u van toepassing zijn. Op www.svb.nl vindt u algemene informatie over de AOW.

  B. Pensioen dat u via uw werk bij ons opbouwt

  Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt er ook de nettobedragen en uw AOW.

  Op het pensioenoverzicht vindt u de Factor A. De Factor A is het bedrag waarmee uw opgebouwde pensioen is toegenomen in een kalenderjaar. U heeft de pensioenaangroei nodig om te bepalen hoeveel fiscale ruimte u heeft voor de aftrek van lijfrentepremies. 

  C. Pensioen dat u zelf regelt

  U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld, banksparen, lijfrente of een verzekering. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.  

  Meer informatie
 • Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. 

  Vanaf 1 januari 2020 is de pensioenregeling een middelloonregeling gebaseerd op de systematiek van Collective Defined Contribution (CDC). Hierbij staat de hoogte van de jaarpremie vast en kan het opbouwpercentage per jaar verschillen. Dit omdat het premiebudget leidend is voor het vaststellen van de hoogte van het opbouwpercentage. Bij het vaststellen van de hoogte van het jaarlijkse opbouwpercentage houdt het pensioenfonds rekening met het verwachtte toekomstige rendement en de levensverwachtingen. Het opbouwpercentage kan nooit hoger zijn dan 1,875% van de pensioengrondslag. Omdat het budget voor de premie vast staat, ligt het risico van de hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw bij u.

  Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. Dit heet een middelloonregeling. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum elke maand, zolang u leeft.

  Meer informatie
 • Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. Het gaat om het vaste salaris dat in uw arbeidsovereenkomst staat. 

  Van dat salaris halen we eerst de franchise af. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daarom hoeft u niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen. In 2021 is de franchise € 20.938. 

  Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,36% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2021. Er is ook een maximum. U bouwt pensioen op tot een salaris van € 58.311 bruto per jaar. 

  Een voorbeeld
  Uw salaris is € 30.000 bruto per jaar. De franchise is € 20.938. U bouwt dus over € 9.062 pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag. U bouwt daarover 1,36% ouderdomspensioen op. Dit is € 123,24 in dat jaar.

  Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan.

  Meer informatie
 • U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. U betaalt zelf ongeveer 40% van de premie, uw werkgever betaalt 60%. De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie elke maand aan ons. Hij houdt uw deel van de premie in op uw bruto salaris. U leest op uw loonstrook hoeveel dit is. De premie die uw werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook. 

  Uw pensioengrondslag is uw bruto salaris min de franchise. Over het eerste deel van uw salaris, uw franchise, bouwt u geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. 

  Meer informatie
 • Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

  Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Het moet alleen wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Laat u hier vooraf goed over informeren. 

  Is uw opgebouwd pensioen € 503,24 per jaar of hoger?

  Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. U kunt waardeoverdracht zonder verplichtingen bij ons aanvragen. Pas als u akkoord gaat met onze offerte, regelen wij de overdracht. Laat ons weten dat u uw pensioen wilt meenemen. 

  Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij het andere pensioenfonds staan.

  Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

  Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 2,00 en minder dan € 503,24 per jaar?

  En bent u na 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan kan uw vorige pensioenfonds ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen automatisch over te dragen naar Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Dit is wettelijk geregeld. 

  U krijgt bericht van ons zodra wij het bedrag hebben ontvangen.

  Zelf aanvragen?

  Wilt u waardeoverdracht aanvragen? Vraag dit dan aan met het formulier Waardeoverdracht aanvragen (pdf).

  Nieuwe baan

  Krijgt u een nieuwe baan? En valt uw nieuwe werkgever binnen de beveiligingsbranche? Dan blijft u bij ons pensioen opbouwen. U hoeft dus geen actie te ondernemen. Valt uw nieuwe werkgever niet binnen de beveiligingsbranche? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit moet u daar zelf aanvragen.

  Beleidsdekkingsgraad

  Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn.

  Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger is. U krijgt dan uiteraard bericht.

  Baan in het buitenland

  Vertrekt u voor uw nieuwe baan naar het buitenland? Dan is er soms ook waardeoverdracht mogelijk. Dit hangt af van het pensioensysteem in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Onze Pensioendesk geeft u hierover meer informatie.

   

  Meer informatie
 • Gaat u met pensioen? Of stopt u met werken in de beveiligingsbranche? En heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager. Uw partner krijgt extra pensioen van ons als u overlijdt. Dit heet uitruil.

  Dit zijn de afspraken 

  • De bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht veranderen. Uw eigen pensioen wordt lager. Het pensioen voor uw partner wordt hoger. 
  • U kiest zelf hoeveel pensioen u uitruilt. 
  • Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen. 
  • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen uitruilt. 
  • U kiest voor uitruil als u stopt met werken in onze bedrijfstak. Of als u met pensioen gaat. 
  • Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze niet meer veranderen. 
  • Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit in het pensioendashboard.
  Meer informatie
 • U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. U kiest dit als u met pensioen gaat of uit dienst treedt. 

  U heeft 2 keuzes 

  • U ruilt ál uw partnerpensioen om
   Uw partner krijgt geen pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf meer ouderdomspensioen. 
  • U ruilt een déél van uw partnerpensioen om
   Uw partner krijgt minder pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf meer ouderdomspensioen. 

  Dit geldt ook 

  • Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat deel van het partnerpensioen niet ruilen. 
  • Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. 
  • Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze. 
  • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt. 

  Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit in het pensioendashboard.

  Meer informatie
 • Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 67e. Maar u kunt ook op een andere datum met pensioen gaan. Bijvoorbeeld als uw AOW ingaat. 

  U gaat eerder met pensioen

  Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Uw pensioen gaat dan ook eerder in. U kunt bij ons vanaf uw 62e met pensioen gaan. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op. 

  Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw precieze AOW-leeftijd op svb.nl

  U gaat later met pensioen

  U kunt ook langer doorwerken. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons tot uw 70e met pensioen gaan. U krijgt dan méér pensioen. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U stopt wel op uw 67e met de opbouw van pensioen. 

  U regelt het zo 

  • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt. 
  • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan 6 maanden daarvoor bij ons aan. 
  • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voordat uw AOW ingaat bericht van ons. 

  Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit in het pensioendashboard.

  Meer informatie
 • Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 67e. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken, maar liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen dan in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijdpensioen

  Gaat u voor een deel met pensioen? Dan is uw pensioen straks hoger dan als u direct helemaal met pensioen gaat. 

  Dit zijn de afspraken 

  • U kunt vanaf uw 62e met pensioen. 
  • U gaat uiterlijk op uw 70e helemaal met pensioen. 
  • U mag uw pensioen in stappen opnemen. Bijvoorbeeld eerst voor 25%, daarna voor 50%, 75% en 100%. 
  • Elke periode duurt minstens 1 jaar. 
  • Gaat u voor 50% met pensioen? Dan stopt u voor dat deel ook met werken. Dat is een voorwaarde. 
  • U vraagt dit aan 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. 
  • U kunt uw keuze maar één keer doorgeven. Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. 

  U regelt het zo 

  • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt. 
  • Wilt u op uw 67e deels met pensioen gaan? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 67e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft. 
  • Wilt u vóór uw 67e deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 6 maanden daarvoor aan ons weten. 

  Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit in het pensioendashboard.

  Meer informatie
 • Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u liever een hoger pensioen in de eerste periode van uw pensioen. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft. 

  Dit zijn de afspraken 

  • De eerste periode mag 5 óf 10 jaar duren. 
  • Uw pensioen in de tweede periode mag niet te laag worden. Het is minimaal 75% van uw pensioen in de eerste periode. 
  • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. 
  • U kunt uw keuze maar één keer doorgeven. Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Dan is dit definitief. 

  Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf in het pensioendasboard.

  Meer informatie
 • Zo helpt de Pensioenvergelijker u bij het maken van een keuze over waardeoverdracht.

  Meer informatie
 • U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. Er zijn ook meer risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen. 

  Mensen worden gemiddeld steeds ouder
  Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Dit ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden. 

  De rente kan uw pensioen veranderen
  Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons. 

  De beleggingen kunnen tegenvallen
  U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten. 

  In ons beleid letten we goed op de risico’s

  Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen daartegen te beschermen. U leest meer over ons risicomanagement in ons jaarverslag. 

  We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’

  Een besluit over uw premie en de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we naar onze dekkingsgraad. Vanaf 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. Die dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen. 

  Meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad

  Meer informatie
 • Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld dit jaar minder kopen dan vorig jaar. Dit heet inflatie. Pensioenfonds Particuliere Beveiliging probeert uw pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Het pensioen dat u heeft opgebouwd groeit dan mee met de prijzen (tot en met 2019 was dit met de stijging van de lonen). Dit heet toeslagverlening. Zo is uw pensioen welvaartsvast.

  Het pensioen kan verhoogd worden op twee verschillende manieren. Namelijk met de stijging van de lonen, of met de stijging van de prijzen. Voor iedereen die nu pensioen opbouwt wordt geprobeerd het pensioen mee te laten stijgen met de prijzen.

  Er is elk jaar een maximum

  Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is de stijging van de prijzen. Is die 1%? Dan stijgt uw pensioen op 1 januari van dat jaar maximaal met 1%. Voor die verhoging kijken we naar: 

  • uw pensioen op 31 december van het afgelopen jaar; 
  • de stijging van de lonen in het afgelopen jaar, van 2 januari tot 1 januari. Die cijfers krijgen we van de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

   

  Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen. Ook de komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet of niet helemaal verhogen.

  Meer informatie
 • Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch hebben we te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We maakten daarom een herstelplan. Daarin staan de maatregelen die we misschien moeten nemen. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. 

  Deze maatregelen zijn mogelijk 

  • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen (geen toeslagverlening). 
  • Uw premie gaat omhoog. 
  • Uw pensioen gaat omlaag. 

  Ons bestuur kan ook méér maatregelen nemen. 

  De afgelopen jaren hoefden wij de pensioenen niet te verlagen

  Maar de pensioenen groeiden helaas niet mee met de prijzen (tot en met 2019 was dit met de stijging van de lonen). Ook de premie ging omhoog. U en uw werkgever betalen vanaf 1 januari 2016 beiden meer. De komende jaren moeten we misschien meer maatregelen nemen. Dit kan ook betekenen dat we uw pensioen moeten verlagen. Maar we doen dit alleen als het niet anders kan. 

  Rekenvoorbeeld verlaging van pensioen:

  U heeft op 31 december 2018 een opgebouwd pensioen van €  2.000 bruto per jaar. Stel dat het pensioenfonds moet besluiten om alle opgebouwde pensioenen per 31 december 2018 te verlagen met bijvoorbeeld 2 procent. Uw totale opgebouwde pensioen per 31 december 2018 na verlaging is dan:

  € 2.000 – € 40 (2%)= € 1.960 bruto per jaar.

  Een eventuele verlaging van het pensioen heeft geen gevolgen voor de AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

  Meer informatie
 • Pensioenfonds Particuliere Beveiliging kan uw pensioen extra verhogen. Maar dan moet de financiële situatie van ons pensioenfonds erg goed zijn. 

  Stel dat onze beleidsdekkingsgraad ongeveer 126% is. Dan mogen we uw pensioen net zoveel verhogen als de stijging van de prijzen.

  Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan 126% (maar hoger dan 110%)? Dan mogen we uw pensioen wel verhogen, maar minder dan de stijging van de prijzen.

  Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 110%? Dan mogen we uw pensioen helemaal niet verhogen.

  De meest actuele stand van de beleidsdekkingsgraad vindt u op de pagina Financiële situatie. Daar vindt u ook de actuele percentages waarbij we niet, gedeeltelijk of volledig uw pensioen mogen verhogen.

  Wanneer een extra verhoging?

  Als de beleidsdekkingsgraad nóg hoger is dan ongeveer 126%, kunnen we besluiten de pensioenen extra te verhogen. Dus met meer dan de stijging van de prijzen. Maar dat mogen we alleen doen als we in de 10 jaar daarvoor de pensioenen minder konden verhogen dan onze indexatieambitie. Of helemaal niet konden verhogen.

  Wat zijn de voorwaarden?

  Als we een dergelijk besluit nemen, verhogen we de pensioenen van alle deelnemers. We maken geen onderscheid tussen verschillende groepen. Dat betekent dat ook deelnemers die misschien nog maar kort deelnemer zijn bij het fonds, de extra verhoging krijgen.

  Ook de Belastingdienst stelt nog een voorwaarde. We mogen alleen een extra verhoging toekennen als er voldoende fiscale ruimte is.

  Pensioenfonds Particuliere Beveiliging probeert de pensioenen net zoveel te verhogen als de prijzen stijgen. Dit heet ook wel ‘de indexatieambitie’. We mogen de pensioenen niet meer (extra) verhogen dan onze indexatieambitie. Een voorbeeld: zijn de pensioenen vorig jaar verhoogd met 50% van de prijsstijging? Dan mag het jaar daarop als extra verhoging de overige 50% worden toegekend, maar niet meer. En dus alleen als de financiële situatie van het fonds het toelaat.

  Meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan in de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) (pdf).

  Meer informatie
 • Pensioenfonds Particuliere Beveiliging maakt kosten om uw pensioen te regelen: 

  • Kosten voor de administratie
   Bijvoorbeeld voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van uw premies. Of voor goede informatie aan u en uw werkgever. Zo verzorgen we dit Pensioen 1-2-3 en uw Uniform Pensioenoverzicht. 
  • Kosten om de pensioengelden te beheren
   Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken we transactiekosten. Zo betalen wij kosten aan de beurs als wij aandelen of obligaties kopen. Of verkopen. 

  U leest meer over onze kosten in ons jaarverslag.

  Meer informatie
 • Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

  Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Het moet alleen wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Laat u hier vooraf goed over informeren. 

  Is uw opgebouwd pensioen € 503,24 per jaar of hoger?

  Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. U kunt waardeoverdracht zonder verplichtingen bij ons aanvragen. Pas als u akkoord gaat met onze offerte, regelen wij de overdracht. Laat ons weten dat u uw pensioen wilt meenemen. 

  Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij het andere pensioenfonds staan.

  Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

  Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 2,00 en minder dan € 503,24 per jaar?

  En bent u na 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan kan uw vorige pensioenfonds ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen automatisch over te dragen naar Pensioenfonds Beveiliging. Dit is wettelijk geregeld. 

  U krijgt bericht van ons zodra wij het bedrag hebben ontvangen.

  Zelf aanvragen?

  Wilt u waardeoverdracht aanvragen? Vraag dit dan aan met het formulier Waardeoverdracht aanvragen (pdf).

  Nieuwe baan

  Krijgt u een nieuwe baan? En valt uw nieuwe werkgever binnen de beveiligingsbranche? Dan blijft u bij ons pensioen opbouwen. U hoeft dus geen actie te ondernemen. Valt uw nieuwe werkgever niet binnen de beveiligingsbranche? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit moet u daar zelf aanvragen.

  Beleidsdekkingsgraad

  Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn.

  Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de dekkingsgraad 100% of hoger is. U krijgt dan uiteraard bericht.

  Baan in het buitenland

  Vertrekt u voor uw nieuwe baan naar het buitenland? Dan is er soms ook waardeoverdracht mogelijk. Dit hangt af van het pensioensysteem in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Onze Pensioendesk geeft u hierover meer informatie.

  Als u een baan krijgt buiten de beveiligingsbranche

  Krijgt u een nieuwe baan? En valt uw nieuwe werkgever niet binnen de beveiligingsbranche? 

  Is uw opgebouwd pensioen € 503,24 per jaar of hoger?

  Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit moet u daar zelf aanvragen.

  Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij ons staan.

  Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 2,00 en minder dan € 503,24 per jaar?

  En bent u na 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan kan dragen wij uw opgebouwde pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld. 

  U krijgt bericht van het nieuwe pensioenfonds zodra zij het bedrag hebben ontvangen.

  Heeft u € 2,00 bruto per jaar of minder opgebouwd?

  Na 1 januari 2019 vervalt het bedrag. Het wordt niet meer overgedragen of uitbetaald. Dat is wettelijk geregeld.

   

  Meer informatie
 • Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt. 

  Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Pensioenfonds Particuliere Beveiliging betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw hele premie. Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie. 

  Zo werkt het 

  In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten 
   

  U bent arbeidsongeschikt voor:

  U blijft dan pensioen opbouwen voor:

  0 tot 35%

  0%

  35 tot 45%

  40%

  45 tot 55%

  50%

  55 tot 65%

  60%

  65 tot 80%

  72,5%

  80 tot 100%

  100%


  Dit geldt als u een WGA- of IVA-uitkering krijgt. Heeft u nog een WAO-uitkering volgens de oude wettelijke regels? Dan gelden andere percentages. 

  U hoeft het ons niet zelf te laten weten als u arbeidsongeschikt wordt. Wij horen dit van het UWV. Ook als u méér of minder arbeidsongeschikt wordt. U krijgt vanzelf een brief als wij uw premie doorbetalen. Of als er iets verandert. 

  Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

  Meer informatie
 • Kijk de bedragen van het partnerpensioen goed na, bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij Mijn pensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl

  Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. 

  Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld: 

  • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Die sloot u af bij een notaris. 
  • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar. 
  • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt. 


  U hoeft de partner met wie u een samenlevingsovereenkomst heeft niet bij ons aan te melden.

  Wilt u extra pensioen voor uw partner regelen? Dat kan met een Anw-hiaatverzekering. Vraag uw werkgever of verzekeraar om meer informatie.

  Meer informatie
 • Uw scheiding heeft gevolgen voor uw pensioen bij ons. 

  Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen

  Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. Die legt u vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding. U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden en welke afspraken u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen. 
  Horen wij niet binnen 2 jaar van u en maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen. 

  Woont u in het buitenland? Meld uw ex-partner dan bij ons af
  Dat doet u via Mijn pensioen. Wij krijgen dit dan namelijk niet automatisch door.  

  Woonde u samen? Dan hoeft u niets doen
  Uw ex-partner heeft dan geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om. 

  Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen

  Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot uw scheiding of tot uw geregistreerd partnerschap stopte. U hoeft hiervoor niets te regelen. Wij regelen de verdeling voor u. We trekken het pensioen voor uw ex-partner af van het pensioen voor een nieuwe partner. 

  Geef uw afspraken in deze situaties door 

  • Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Laat het ons dan wél weten. 
  • Woonde u samen? En had u een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex-partner óók recht op partnerpensioen. Tenzij u samen andere afspraken maakte. Laat ons altijd weten welke afspraken u maakte. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van uw gemeente. Meld uw ex-partner ook bij ons af. 
  Meer informatie
 • Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Dan laat u zich bij uw gemeente  uitschrijven. Heeft u uw nieuwe adres doorgegeven aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? Dan ontvangen wij uw buitenlandse adres van hen.

  Verhuist u in het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres door aan de RNI.

  Verhuist u naar Nederland? Dan krijgen wij hiervan automatisch bericht via de Basisregistratie Personen (BRP).

  Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Neem dan contact met ons op. 

  Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Bel met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op svb.nl.

  Meer informatie
 • Wordt u werkloos? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager wordt. We gaan voor hun pensioen namelijk uit van het pensioen dat u tot dan opbouwde. 

  U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen als u werkloos wordt. Dit heet vrijwillige voortzetting. U betaalt dan zelf de premie. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde. Dit kan maximaal 3 jaar. En zolang u nog geen andere baan heeft waar u pensioen opbouwt. 

  Dit zijn de afspraken 

  • U heeft minimaal 3 jaar pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. 
  • De pensioenopbouw via uw werkgever stopt. 
  • U betaalt zelf de premie voor uw pensioen. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde. 
  • U kunt maximaal 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen. 
  • U heeft geen andere baan waar u pensioen opbouwt. 
  • U gaat niet binnen 3 jaar met pensioen. Tenzij u om medische redenen niet meer werkt. 
  • Wilt u pensioen blijven opbouwen? Bel ons dan. Doet u dit binnen 9 maanden nadat u uit dienst gaat. U krijgt dan een opgave van ons. 
  • Bent u het eens met de bedragen? Dan zorgen wij dat u pensioen blijft opbouwen. 

  U leest alle voorwaarden in ons pensioenreglement (pdf)

  Misschien kunt u ook andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Krijgt u een nieuwe baan? Dan gaat u daar waarschijnlijk weer pensioen opbouwen. 

  U hoeft het ons niet te laten weten als u werkloos wordt. Uw werkgever geeft dit aan ons door. Wilt u pensioen blijven opbouwen? Bel ons dan wel. Doet u dit binnen 9 maanden nadat u uit dienst gaat.

  Meer informatie
 • Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris. 

  U gaat minder werken

  Als u minder gaat werken, betaalt u minder premie. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. Uw partner en kinderen krijgen ook minder pensioen als u overlijdt. 

  Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u 100% blijft werken. 

  U gaat meer werken

  Als u meer gaat werken, betaalt u meer premie. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. 

  Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering ook over 80% salaris pensioen op. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken. 

  Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen 

  Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? Kijk dan op onze pensioenplanner.   

  Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

  Meer informatie
 • Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van uw pensioen kan wel veranderen. 

  Dit geldt 

  • Als u verlof krijgt voor ziekte, zwangerschap of kortdurende zorg
   U blijft pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds. Uw werkgever betaalt uw premie voor het deel dat u met verlof bent. Uw verlof heeft dus geen gevolgen voor het pensioen dat u later krijgt. 
  • Als u verlof krijgt voor adoptie, ouderschap of langdurige zorg
   Vraag uw werkgever of u pensioen kunt blijven opbouwen. En hoeveel premie hij voor u betaalt. Maakt u geen afspraken met uw werkgever? Dan stopt de opbouw van pensioen zolang u met verlof bent. 
  • Als u met onbetaald verlof gaat om een andere reden
   De opbouw van uw pensioen stopt in andere gevallen. Bijvoorbeeld als u een sabbatical neemt. 

  Overleg met uw werkgever wat hij regelde voor uw pensioen. Uw HR-afdeling kan u meer vertellen. 

  U blijft bij ons in elk geval verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof. 

  U kunt volledig pensioen blijven opbouwen

  Stop de opbouw van pensioen via uw werkgever? Dan kunt u zelf pensioen bij ons blijven opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. U betaalt dan zelf de premie. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde. Dit kan maximaal 3 jaar. En zolang u met onbetaald verlof bent. Zo heeft u later meer pensioen. 

  Geef uw wensen aan ons door 

  • Wilt u pensioen blijven opbouwen? Bel ons dan. U krijgt dan een opgave van ons. 
  • Bent u het eens met de bedragen? Dan zorgen wij dat u pensioen blijft opbouwen. 

  U leest meer over de voorwaarden in ons pensioenreglement (pdf)

  U hoeft ons niet te informeren als u verlof opneemt. Wij horen dit van uw werkgever. Wilt u zelf pensioen blijven opbouwen? Neem dan wel contact met ons op.

  Meer informatie
 • Kijk minimaal één keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest precies hoeveel AOW u straks krijgt. En hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij de verschillende pensioenuitvoerders. U ziet ook wat u netto krijgt. Uw pensioen bij Pensioenfonds /downloads Beveiliging vindt u in het pensioendasboard.

  Meer informatie
 • Bel ons gerust als u vragen heeft over uw pensioen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (050) 582 19 24. U kunt ook een e-mail sturen naar pensioen@beveiligingspensioen.nl.

  Meer informatie

Meer weten

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan  het pensioenreglement of neem contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 582 19 24.

Wilt u meer lezen? Kijk onder downloads. Hier vind u onder andere:

 • Reglementen
 • Brochures
 • Jaarverslagen
 • Verklaring beleggingsbeginselen
 • Herstelplan