Overslaan en naar inhoud gaan

Wijzigingen in de pensioenregeling in 2021


De pensioenopbouw gaat in 2021 omlaag naar een opbouwpercentage van 1,36%. Dit komt doordat de pensioenpremie in 2021 gelijk blijft en het pensioen duurder is geworden. Maar in 2021 verandert niet alleen het opbouwpercentage. We hebben de pensioenregeling op een aantal onderdelen verbeterd.

Verlaging van opbouwpercentage is de enige optie

Het opbouwpercentage gaat omlaag van 1,49% (in 2020) naar 1,36% in 2021. Het is duurder geworden om pensioen op te bouwen. Dat komt vooral door de lage rente. Maar ook omdat we gemiddeld langer leven. Daarom betalen we pensioen ook langer uit. Dat kost geld. Als het pensioenbudget niet stijgt en pensioen duurder wordt, kunnen we minder pensioen opbouwen. 

In 2018 maakten cao partijen afspraken over de inhoud van de pensioenregeling en over de kosten. Eén van die afspraken was dat het totale pensioenbudget niet meer mag stijgen. Het staat sinds 2018 dus vast als percentage ten opzichte van alle pensioengevende salarissen. Daarom is verlaging van pensioenopbouw de enige optie. 

De gevolgen van een lager opbouwpercentage

  • Een lager opbouwpercentage betekent dat u voor dezelfde premie minder pensioen gaat opbouwen in 2021. In het rekenvoorbeeld (pdf) laten we de gevolgen zien. 
  • De wijzigingen gaan over het pensioen dat u vanaf 1 januari 2021 opbouwt. Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd tot 1 januari 2021 verandert dus niet. 
  • In 2022 kan het opbouwpercentage voor uw pensioen weer veranderen.

Verbeteringen in de pensioenregeling per 2021

In 2021 verandert niet alleen het opbouwpercentage. We hebben de pensioenregeling op een aantal onderdelen verbeterd. 

De berekening van het pensioengevend salaris verandert

Vanaf 2021 is uw pensioenopbouw gebaseerd op het verloop van uw salaris over het hele jaar. Gaat bijvoorbeeld uw salaris gedurende het jaar omhoog? Dan bouwt u vanaf dat moment meer pensioen op. Eerder was dit op basis van het uurloon op 1 januari van ieder jaar of op de datum van indiensttreding. 

In het rekenvoorbeeld pensioenpremie 2021 (pdf) laten we de gevolgen zien.

Pensioenopbouw start gelijk bij indiensttreding

Vanaf 2021 bouwen deelnemers direct pensioen op bij de start van een nieuwe baan. Eerder was dit pas na twee maanden.

Vanaf 2021 is er de 80-90-100-regeling 

Voor 80% blijven werken, met 90% loon en 100% pensioenopbouw. Dat is de 80-90-100-regeling. Vanaf 2021 gaat deze cao-regeling in, ook wel Generatiepact genoemd. U kunt in 2021 al gebruikmaken van de regeling als u 64 jaar en 4 maanden bent: 

JaartalLeeftijd voor het gebruikmaken van de 80-90-100-regeling
202164 jaar en 4 maanden 
202262 jaar en 7 maanden
20235 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd

Meer informatie

  • Bekijk het aangepaste pensioenreglement (pdf).
  • In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Dit overzicht ontvangt u in de zomer van 2021. Hierin staan de wijzigingen verwerkt.
  • Vanaf maart zijn uw gegevens aangepast op mijnpensioenoverzicht.nl
  • Meer weten over de 80-90-100-regeling? Overleg dan met uw werkgever.