Zoeken

Thema: Nieuw Pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een Pensioenakkoord gesloten. In het Pensioenakkoord staan nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die afspraken worden nu verder uitgewerkt.

Door die verdere uitwerking van het Pensioenakkoord komt er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel in Nederland. De pensioenregeling van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging gaat hierdoor ook veranderen. Op deze pagina leest u hoe en wanneer dit gebeurt. En wat dit voor u betekent.

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

De regels voor pensioen gaan veranderen, omdat het een aantal problemen oplost. Bijvoorbeeld dat de pensioenen nu niet altijd omhoog kunnen als het goed gaat met de economie. De huidige regels laten dat vaak niet toe.

Lees meer:

Van Pensioenakkoord tot een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling is er niet zomaar. Hieronder ziet u welke stappen al zijn gezet. En de stappen die nog komen.

Vanaf 2019 tot begin 2021
Het Pensioenakkoord is gesloten en deels verder uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel ‘Toekomst Pensioenen’. Iedereen heeft mogen reageren op het conceptwetsvoorstel. 

Voorjaar 2021
Behandeling van de reacties op het conceptwetsvoorstel. Dit kan leiden tot wijzigingen in de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord.

In 2022
Besluit of we gebruik willen maken van de wetgeving die de overgang regelt (transitie-FTK). En hoe we het beleid dan gaan inrichten. Dit besluit nemen we met sociale partners. 

Begin 2022
Het wetsvoorstel is waarschijnlijk gereed en gaat naar de Eerste en Tweede Kamer voor behandeling.

Eind 2022
Het Pensioenakkoord wordt omgezet in wetgeving. 

1 januari 2023
De Wet toekomst pensioenen treedt in werking (verwachting).

Vanaf 2023
Start van het besluitvormingsproces. Sociale partners beslissen hoe diverse onderwerpen voor de pensioenregeling van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging eruit komen te zien.

Uiterlijk 2027
Nieuwe pensioenregeling voor Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. 

Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

U bouwt straks niet meer een pensioen op, maar een vermogen. Dat vermogen, of pensioenkapitaal, beheert uw pensioenfonds voor u. Uw pensioenkapitaal gaat meebewegen met de economie. 

Tijdens de periode dat u premie betaalt, krijgt u steeds een inschatting hoe u ervoor staat. U krijgt dan te zien hoeveel pensioen u waarschijnlijk kunt verwachten. 

Als u met pensioen gaat, koopt u een pensioenuitkering aan. Voor de meeste mensen zal ook de hoogte van de pensioenuitkering meebewegen met de economie. 

Wat weten we tot nu toe?

Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel ligt voor u als deelnemer al vast. We noemen ze kort: 

 • Bedrag ineens op pensioendatum
  U krijgt de mogelijkheid om op uw pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen (Lumpsum). Bijvoorbeeld voor een reis, een studie of het afbetalen van een deel van uw huis. Deze maatregel gaat op 1 januari 2023 in. 

 • Partnerpensioen verandert
  Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen. In het kort: overlijdt u voor de pensioendatum? Dan krijgt uw partner een vast percentage van uw inkomen: maximaal 50% van het salaris. Overlijdt u na de pensioendatum, dan hangt de hoogte af van het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd.

 • Pensioen beweegt mee met de economie
  De pensioenen gaan meebewegen met de economie. Ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger u bent, hoe meer deze inschatting zal gaan schommelen. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen.

 • Ieder jaar inschatting hoogte pensioen
  Ook ziet iedereen straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is; de pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat iedereen later kan verwachten. 

Hoe gaat het verder?

 • Stap 1 Het conceptwetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in. Naar verwachting is dat 1 januari 2023.

 • Stap 2 Vanaf dan maken werkgevers en vakbonden definitieve afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Pensioenfondsen zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling kunnen uitvoeren. 

 • Stap 3 Uiterlijk 1 januari 2027 moeten pensioenfondsen klaar zijn om de nieuwe pensioenregeling uit te voeren. Maar eerder kan dus ook. Vanaf dat moment kunt u zien wat dit voor uw pensioen betekent.

Sociale partners nemen eerst een aantal besluiten

Sociale partners nemen eerst een aantal besluiten. Het pensioenfonds staat klaar om sociale partners hierbij te ondersteunen.   

Besluiten die genomen moeten worden

 • Hoe gaat de pensioenregeling eruitzien? 
 • Wat mag een nieuwe pensioenregeling kosten? 
 • Gaan de bestaande pensioenaanspraken en -rechten over?
 • Worden deelnemers gecompenseerd, en hoe, als ze erop achteruitgaan in vergelijking met de huidige pensioenregeling?

Nieuwe pensioenregeling uiterlijk in januari 2027

Om de nieuwe pensioenregeling te kunnen uitvoeren moeten sociale partners met elkaar tot overeenstemming komen. Uiterlijk in januari 2027 moeten alle pensioenfondsen over zijn naar de nieuwe regels. Ook Pensioenfonds Particuliere Beveiliging.

Tot die tijd is er dus nog veel werk aan de winkel. Werk waarop we ons nu goed voorbereiden. Maar waar we pas echt mee aan de slag kunnen als er meer duidelijk is. We willen niet te vroeg beginnen, om zo onnodige kosten te voorkomen.

Eerder verschenen berichten

Bekijk de video over het nieuwe pensioenstelsel