Overslaan en naar inhoud gaan

Mijn werknemer gaat meer of minder werken

Uw werknemer gaat meer of minder werken. Het hangt van de situatie af wat er met het pensioen gebeurt en wat u als werkgever moet doen. 

Minder of meer uren werken: pas de uren aan

Hoeveel pensioen iemand opbouwt, hangt af van het salaris. Als uw werknemer minder of juist meer uren gaat werken, verandert het  salaris en dus ook de pensioenopbouw.

  • Minder werken: iemand krijgt meestal minder salaris en gaat minder pensioen opbouwen.
  • Meer werken: iemand krijgt meestal meer salaris en gaat meer pensioen opbouwen.

In beide gevallen past u de uren aan in het salarispakket. De nieuwe loongegevens krijgen wij automatisch door via de uniforme pensioenaangifte. 

Verlof: geef door in uw salarispakket

Bij sommige soorten verlof verandert de pensioenopbouw van uw werknemer. Bijvoorbeeld bij onbetaald verlof of geboorteverlof

  • Verlofuren geeft u door in uw salarispakket. De aanpassing krijgen wij automatisch door via de uniforme pensioenaangifte. 
  • Het verschilt per salarispakket hoe u het verlof voor uw werknemer doorgeeft. Uw softwareleverancier kan u daarom het beste vertellen hoe u dit in uw salarispakket regelt. 

80-90-100% regeling: gegevens van vóór de regeling doorgeven

De 80-90-100% regeling is een extra regeling voor werknemers van 62 jaar + 7 maanden (2022). Met deze regeling kan uw werknemer minder werken en toch 100% pensioen opbouwen. Voor deze werknemers levert u via uw salarispakket de volgende gegevens aan aan:

•    100% van het loon van vóór de 80-90-100% regeling
•    100% van de gewerkte uren van vóór de 80-90-100% regeling

We hebben dus de gegevens van vóór de 80-90-100% regeling nodig. Zo zorgen we ervoor dat de werknemers 100% blijven opbouwen. U hoeft uw werknemer niet apart aan te melden voor de regeling.