Overslaan en naar inhoud gaan

Verhogen of verlagen

De pensioenen zijn in 2022 verhoogd. Per 1 januari is uw pensioen met 0,50% verhoogd. Per 1 september is een aanvullende verhoging van 0,71% doorgevoerd. Wat er de jaren daarna gebeurt is nog niet bekend.

Verhoging van de pensioenen in 2022

Ieder jaar proberen wij uw opgebouwde pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen we indexatie. Per 1 januari 2022 verhoogden we het (opgebouwde) pensioen met 0,50%. Per 1 september is het (opgebouwde) pensioen op 31 augustus 2022 aanvullend verhoogd met 0,71%. Deze extra aanvullende verhoging heeft plaatsgevonden vanwege de versoepeling van de wettelijke regels en door de verdere stijging van onze dekkingsgraad.

Dekkingsgraad bepaalt of we verhogen/verlagen

Of we de pensioenen verhogen of verlagen, hangt af van hoeveel geld we hebben. We kijken daarvoor naar de dekkingsgraad. Begin december 2022 kijken we of we de pensioenen per 1 januari 2023 opnieuw kunnen verhogen. U krijgt hierover dan in februari 2023 bericht. 

De afgelopen 5 jaar hebben wij de pensioenen niet verlaagd

JaarVerhoging pensioenStijging prijzen
20210%1,21%
20200%1,97%
20190%1,03%
20180%1,27%
20170%1,59%