Overslaan en naar inhoud gaan

Verhogen of verlagen

U wilt weten of de pensioenen worden verhoogd of verlaagd. Het antwoord is: de pensioenen worden in 2022 verhoogd met 0,50%. Wat er de jaren daarna gebeurt is nog niet bekend.

Verhoging van de pensioenen in 2022

We hoeven de pensioenen in 2022 niet te verlagen, want we gaan zelfs verhogen.

Ieder jaar proberen wij uw opgebouwde pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen we indexatie. Per 1 januari 2022 verhogen we het (opgebouwde) pensioen met 0,50%.

  • Bouwt of bouwde u pensioen bij ons op, maar heeft u de pensioenleeftijd nog niet bereikt?  Uw opgebouwde pensioenen verhogen we met 0,50%. 
  • Bent u gepensioneerd? Dan verhogen we uw maandelijkse uitkering met 0,50%. Aan het begin van het jaar ontvangt u een specificatie van uw bruto en netto pensioenuitkering per 1 januari 2022. 

Dekkingsgraad bepaalt of we verhogen/verlagen

Of we de pensioenen verhogen of verlagen, hangt af van hoeveel geld we hebben. We kijken daarvoor naar de dekkingsgraad. Begin december 2022 is bekend of we de pensioenen in 2023 moeten verlagen. U krijgt hierover dan in februari 2023 bericht.

De afgelopen 5 jaar hebben wij de pensioenen niet verlaagd

JaarVerhoging pensioenStijging prijzen
20210%1,21%
20200%1,97%
20190%1,03%
20180%1,27%
20170%1,59%