Overslaan en naar inhoud gaan

Verantwoord beleggen

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop we beleggen. We nemen onze verantwoordelijkheid door uitsluiting van bedrijven en landen, invloed door dialoog en stemgedrag tijdens vergaderingen.

Uitsluiting van bedrijven en landen

We hebben een uitsluitingslijst (pdf) met bedrijven en landen waarin we niet beleggen. Hierop staan bijvoorbeeld bedrijven en landen die:

  • de mensenrechten op grove wijze schenden en/of
  • systematisch en significant de rechten van arbeiders schenden

Invloed door dialoog 

We oefenen invloed uit op beslissingen van bedrijven waarin we beleggen door met de bedrijven in gesprek te gaan. Dat doen we als er aanleiding toe is vanuit het oogpunt van milieu, maatschappij, ondernemingsbestuur of arbeidsomstandigheden. 

Stemgedrag tijdens vergaderingen

We gebruiken actief ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin we beleggen. We hebben met ons stemrecht bijvoorbeeld invloed op:

  • samenstelling van het bestuur en onafhankelijkheid
  • milieu en sociale normen
  • vergoedingen

Europese wetgeving informatieverschaffing over duurzaamheid

Op 10 maart 2021 is de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), in werking getreden. Deze SFDR is onderdeel van het EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. 
 
Vanuit deze Europese wetgeving verklaart Pensioenfonds Particuliere Beveiliging het volgende: 

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving.

Op dit moment is de secundaire wetgeving met alle onderliggende technische standaarden nog niet bekend. Pensioenfonds Particuliere Beveiliging wacht daarom verdere uitwerking van de wetgeving af zodat onder andere meer duidelijkheid wordt verkregen over de rapportage-eisen die gelden als gevolg van het genoemde artikel 4 en welke kosten dit voor het fonds met zich meebrengt.

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging is ervan overtuigd dat verantwoord beleggen bijdraagt aan stabiele en goede beleggingsresultaten en dat het uitdrukking geeft aan de maatschappelijke betrokkenheid van het fonds. Mede daarom heeft het pensioenfonds in 2019 het IMVB-convenant ondertekend. Volgens de definities vanuit Europese wetgeving classificeert Pensioenfonds Particuliere Beveiliging haar regeling vooralsnog niet als een duurzaam product. 

Lees meer over verantwoord beleggen

Meer weten?