Overslaan en naar inhoud gaan

Scheiden

U wilt weten wat er na een scheiding met uw pensioen gebeurt. Het antwoord is: dat hangt af van uw situatie.

Gevolgen scheiden hangen af van uw situatie

Wat er met uw pensioen gebeurt na een scheiding, hangt af van uw situatie.

  • Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?
  • Woonde u ongehuwd samen?

U was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op een deel van uw pensioen

Als u geen andere afspraken maakt, heeft uw ex-partner wettelijk recht op:

  • de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde én
  • het partnerpensioen dat u tot het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde 

U en uw ex-partner kunnen zelf andere afspraken maken 

U hoeft zich niet te houden aan de wettelijke verdeling. Jullie mogen samen andere afspraken maken.

  • U kunt uw ouderdomspensioen anders verdelen. 
  • Uw ex-partner kan afstand doen van het partnerpensioen. 

Maakt u zelf afspraken over verdeling? Leg de afspraken vast

Als u zelf afspraken maakt over de verdeling van uw pensioen, moet u deze afspraken vastleggen: 

  • in huwelijkse voorwaarden als u gaat trouwen of
  • in een echtscheidingsconvenant bij een notaris als u gaat scheiden

Vertel ons binnen 2 jaar hoe u het pensioen wilt verdelen

Geef binnen 2 jaar na de scheiding de verdeling tussen u en uw ex-partner door met het mededelingsformulier. Dan zorgen we later voor de betaling aan uw ex-partner. Als u dit niet binnen 2 jaar doorgeeft, moet u de betaling later zelf regelen.

U hoeft uw scheiding in Nederland niet door te geven

We krijgen deze informatie automatisch van uw gemeente. Geef het wel aan ons door als u in het buitenland bent gescheiden. 

U woonde ongehuwd samen 

Uw ex-partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen

Als u uit elkaar gaat en u had een samenlevingsovereenkomst, heeft uw ex-partner:

  • mogelijk recht op het partnerpensioen dat u tot het einde van het samenwonen opbouwde
  • geen wettelijk recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U en uw ex-partner kunnen wel zelf afspraken maken over de verdeling

Meld uw ex-partner wel bij ons af als u een samenlevingsovereenkomst had. Stuur ons een ondertekende brief met de einddatum. Of gebruik het formulier verklaring einde samenleving (pdf). Stuur ook een kopie van de samenlevingsovereenkomst mee. 

Maakt u andere afspraken met uw ex-partner? Laat het ons weten

Maakt u andere afspraken met uw ex-partner? Leg deze afspraken vast bij de notaris of in een beëindigingsovereenkomst en stuur dit aan ons op.