Overslaan en naar inhoud gaan

We stellen de invoering van de nieuwe pensioenregeling uit

Gepubliceerd op:

Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om de nieuwe pensioenregels later te laten ingaan. Het bestuur wilde dit per 1 januari 2025 doen, maar gaat nu uit van 1 januari 2026. Het doel is dat op deze datum de nieuwe pensioenregeling ingaat. Op dat moment gaan de nieuwe regels ook gelden voor de opgebouwde pensioenen die meeverhuizen naar de nieuwe pensioenregeling (“invaren”).

Het besluit is genomen zodat de overgang zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt. Dit sluit ook aan bij de strategie van het pensioenfonds, waarbij zorgvuldig handelen richting al onze deelnemers en werkgevers voorop staat. Bij de overgang spelen meerdere partijen naast het pensioenfonds een belangrijke rol zoals TKP (onze uitvoeringsorganisatie) maar ook DNB en de AFM. We zijn met elkaar niet op tijd klaar met de voorbereidingen voor de zorgvuldige overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom stellen wij die een jaar uit. 

We gaan samen met TKP en andere betrokken partijen op volle kracht vooruit met de voorbereidingen om de pensioenadministratie en het vermogensbeheer voor Pensioenfonds Particuliere Beveiliging klaar te hebben voor 1 januari 2026. 

De basis hiervoor is het transitieplan, waarin de afspraken van sociale partners over de nieuwe pensioenregeling zijn vastgelegd. Dit plan blijft ongewijzigd.

Voor onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, verandert er tot 1 januari 2026 niets.