Overslaan en naar inhoud gaan

Sociale partners stemmen in met nieuwe pensioenregeling

Gepubliceerd op:

De Wet toekomst pensioenen is ingegaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast aan de nieuwe wet. Dat betekent dat iedereen ermee te maken krijgt. Dus ook onze sector.

Om de gevolgen van de nieuwe wet voor onze deelnemers in kaart te brengen hebben werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) met elkaar aan tafel gezeten. Ze hebben afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling moet worden ingevuld en hoe het pensioenfonds moet omgaan met het pensioen, dat al is opgebouwd.

Halverwege oktober hebben de leden en besturen van FNV, CNV en De Unie en de werkgeversorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche ingestemd met de nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe regeling vervangt de huidige pensioenregeling. Het uitgangpunt is, dat de nieuwe pensioenregeling geldt vanaf 1 januari 2025.

Alle pensioenregelingen in Nederland worden uiterlijk 1 januari 2028 aangepast aan de nieuwe wet. Dan is iedereen overgestapt. Pensioenfonds Particuliere Beveiliging gaat dus sneller over naar de nieuwe pensioenregeling.

Nieuwe pensioenregeling is solidair

Er is gekozen voor het solidaire pensioencontract: een persoonlijker pensioen met behoud van de goede onderdelen uit de huidige pensioenregeling, zoals het samen delen van de risico’s. Dit is belangrijk voor onze deelnemers. Hieronder valt bijvoorbeeld het beschermen van pensioenuitkeringen voor gepensioneerden, vrijstelling van premiebetaling bij volledige arbeidsongeschiktheid en het gezamenlijk beleggen.

De sociale partners hebben de keuzes, overwegingen en besluiten, vastgelegd in het transitieplan. In het plan staat ook wat er gebeurt met pensioen wat al is opgebouwd, pensioen wat nu al wordt uitgekeerd en een overzicht van de financiële gevolgen voor de deelnemers per leeftijdsgroep. Verder is de compensatie uitgewerkt voor deelnemers die nadelen ervaren van de overstap.  
Doel van de sociale partners is een nieuwe pensioenregeling, die zorgt voor een stabiel en duurzaam pensioen voor alle deelnemers.

Hoe nu verder?

Het pensioenfonds kan nu verder met de voorbereidingen om de nieuwe pensioenregeling te kunnen uitvoeren. In de afgelopen tijd is er al veel samengewerkt met sociale partners om te zorgen dat we op tijd klaar zijn. Het doel is om op 1 januari 2025 een nieuwe pensioenregeling te hebben. Dit is wel afhankelijk van een aantal zaken: de administratie van uitvoeringsorganisatie TKP moet helemaal zijn aangepast, de toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten moeten akkoord zijn en de financiële positie (dekkingsgraad) moet goed genoeg zijn om de overstap te maken.

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn blij met de ontvangen steun voor de gemaakte afspraken!

Meer weten over de gemaakte afspraken? Klik hier voor het definitieve transitieplan.