Overslaan en naar inhoud gaan

Onderzoek naar onze reputatie


Wij vinden het belangrijk te weten wat werkgevers, deelnemers en gepensioneerden van ons vinden, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom hebben wij in september en oktober 2020 volgens een steekproef een onderzoek gehouden. We hebben goede verbeterpunten ontvangen waarmee we aan de slag gaan. 

Resultaten en belangrijkste verbeterpunten

Uit de reacties blijkt dat wij een aantal zaken kunnen verbeteren.

Deelnemers en gepensioneerden geven ons het volgende mee:

  • Ik leer het fonds graag beter kennen. Het liefst wil ik dat via een nieuwsbrief.
  • Voor mij is het belangrijk dat er bij beleggen rekening wordt gehouden met mens, natuur en milieu. Maar ik wil ook graag weten of dit goed is voor mijn pensioen.
  • Geef me meer vertrouwen in mijn pensioenregeling. 

Werkgevers geven de volgende aandachtspunten mee:

  • Zorg dat ik het fonds beter leer kennen. Zo kan ik mijn werknemers ook beter ondersteunen.
  • Geef meer inzicht in wat de pensioenregeling biedt.
  • Kom op voor wat belangrijk is voor mijn werknemer.

Aan de slag met de verbeterpunten

Wij hechten veel waarde aan de mening van werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. Daarom gaan wij aan de slag met de verbeterpunten. Zo werd duidelijk uit het onderzoek dat wij onze doelgroepen beter moeten leren kennen en zij ons. Wij gaan hier invulling aan geven door vaker onderzoek te doen, bijvoorbeeld door middel van een panel. Zodat we op de hoogte blijven van wat u van ons vindt. En ook gaan wij meer nieuwsbrieven sturen. Dan weet u wat er bij ons fonds speelt. 

Bedankt!

Wij zijn blij met de reacties van de deelnemers, gepensioneerden en werkgevers die aan het onderzoek hebben deelgenomen.