Overslaan en naar inhoud gaan

Wijziging arbeidstijdverkorting


Afgevaardigden van werkgevers en werknemers voor de beveiligingsbranche hebben een afspraak gemaakt over arbeidstijdverkorting. De wijziging gaat per 1 januari 2023 in. Het heeft  onder andere invloed op het uurloon van parttime medewerkers. En dus ook op de pensioenpremie per uur. 

Dit betekent de arbeidstijdverkorting

Nu het voorstel is goedgekeurd wordt de fulltime arbeidstijd verlaagd van 152 uur naar 144 uur per loonperiode. Een loonperiode is 4 weken. Dit betekent een hoger uurloon. Want de huidige periodelonen worden gedeeld door 144 uur om te komen tot het nieuwe uurloon. Werkgevers vragen hun parttime medewerkers of zij hun contracturen (peildatum einde loonperiode 13 2022) willen behouden. Als de parttime medewerkers uitdrukkelijk aangeven dat zij hun contracturen niet willen behouden, dan gaat het aantal contracturen omlaag. Dat gaat in de verhouding 144/152 x contracturen. Het parttimepercentage blijft dan gelijk. Voor parttimers die geen keuze maken, geldt dat zij hun contracturen (peildatum einde loonperiode 13 2022) behouden, wat ertoe leidt dat hun parttimepercentage omhoog gaat. 

Geen pensioenpremie meer vanaf (13 x) 144 uur

Omdat de fulltime arbeidstijd wordt verlaagd, bouwt een medewerker geen pensioen meer op voor uren boven de (13 x) 144 uur. Dit was 152 uur. Wel proberen we net als nu teveel gewerkte uren door te schuiven naar een andere periode in het jaar.