Overslaan en naar inhoud gaan

Dit zijn de wijzigingen van uw pensioen in 2022


Elk jaar kijken we opnieuw naar onze pensioenregeling. Goed nieuws! In 2022 kunnen wij de pensioenen voor iedereen verhogen. Maar er wijzigt meer. Bent u nog niet met pensioen of uit dienst? Dan gaat uw opbouwpercentage omlaag. Wel blijft de pensioenpremie gelijk. We leggen uit wat deze wijzigingen voor u betekenen.

Dit betekent pensioenverhoging voor u

Ieder jaar proberen wij uw opgebouwde pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen we indexatie. Per 1 januari 2022 verhogen we uw (opgebouwde) pensioen met 0,50%.

  • Bouwt of bouwde u pensioen bij ons op, maar heeft u de pensioenleeftijd nog niet bereikt?  Uw opgebouwde pensioenen verhogen we met 0,50%. 
  • Bent u gepensioneerd? Dan verhogen we uw maandelijkse uitkering met 0,50%. Aan het begin van het jaar ontvangt u een specificatie van uw bruto en netto pensioenuitkering per 1 januari 2022. 

Onze dekkingsgraad is hoger dan minimaal vereist 

Pensioenverhoging hangt af van meerdere factoren, zoals onze beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we hebben én het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij er financieel voor staan. De pensioenen kunnen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% beperkt omhoog. Onze beleidsdekkingsgraad is al enige tijd hoger. In november was deze 116,3%. Daarom besloten wij om de pensioenen te verhogen. We hebben nog niet genoeg geld om de pensioenen volledig met de prijsstijgingen te mogen verhogen.

Het opbouwpercentage gaat omlaag naar 1,35%

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op over de pensioengrondslag. Dit is uw brutosalaris minus de franchise. Sinds 1 januari 2020 kan dit opbouwpercentage elk jaar wat hoger of lager zijn. In 2021 bouwde u 1,36% pensioen op. Vanaf 1 januari 2022 gaat uw opbouwpercentage omlaag naar 1,35%. In 2023 kan het opbouwpercentage voor uw pensioen weer veranderen.

Dit betekent een lagere pensioenopbouw voor u

  • U bouwt iets minder pensioen op in 2022. Wel blijven u en uw werkgever dezelfde premie betalen. Uw opgebouwde pensioen gaat wel omhoog door de indexatie.
  • De wijziging gaat over het pensioen dat u vanaf 1 januari 2022 opbouwt. Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd tot 1 januari 2022 verandert door het  lagere opbouwpercentage  niet. 

De pensioenpremie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. In 2022 verandert de pensioenpremie als percentage van de salarissom niet. De sociale partners hebben afgesproken dat dit voor de komende jaren 12,3% van de salarissom blijft. Wel berekenen we jaarlijks wat dit betekent als percentage van de pensioengrondslag. Voor 2022 betekent dit 32,0% van de pensioengrondslag. U betaalt bij ons 40% van de premie. Uw werkgever betaalt 60%. Op uw loonstrook staat hoeveel u precies betaalt.

Regeling 2022

Bekijk het pensioenreglement op onze website. Zo kun je alle details van onze pensioenregeling even rustig doornemen. Je kunt het reglement ook bij ons opvragen. Neem daarvoor even contact met ons op.

Rekenvoorbeelden

Deelnemers:

Werkgevers: