Overslaan en naar inhoud gaan

‘Ik voel een enorme verantwoordelijkheid’

Eva Schuring is bestuurslid bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging namens de pensioengerechtigden. Na te zijn verkozen werd ze op 1 juli 2022 benoemd. Haar binnenkomst in de pensioenwereld is zeker niet alledaags. Hieronder vertelt ze er meer over.

Eva Schuring zag in de digitale nieuwsbrief van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging een oproep voorbijkomen. Er werden kandidaten voor een bestuursfunctie gevraagd bij het pensioenfonds namens de pensioengerechtigden. ‘Ik ben mij toen op die functie gaan oriënteren en besloot uiteindelijk om ervoor te gaan. Ik heb mij verkiesbaar gesteld en tot mijn eigen verbazing ben ik met 72% van de stemmen verkozen. Dat betekent dat een kleine 1000 mensen op mij hebben gestemd. Dat is natuurlijk erg fijn. Maar tegelijkertijd voel ik daardoor een enorme verantwoordelijkheid om me in te zetten voor het pensioenfonds in het algemeen, en mijn achterban in het bijzonder.’ 

Eerste stappen in de pensioenwereld

Eva is 52 jaar, heeft 2 puberkinderen en ‘gewoon’ een baan bij Thales in Hengelo. Hoe komt ze dan in de pensioenwereld terecht? ‘Nou, helemaal zonder ervaring ben ik niet,’ vertelt ze. ‘Ik heb in het verleden een bedrijfseconomische opleiding gedaan. Bij Thales werk ik als projectleider op het gebied van processen en data. Thales is een bedrijf waar wereldwijd ongeveer 80.000 mensen werken, waarvan ongeveer 2.000 in Nederland. We maken en verzorgen onder andere radarapparatuur voor marineschepen. Het is een hightech en internationale omgeving. Dat maakt het erg interessant.’ 

‘Ik heb een brede persoonlijke en maatschappelijke interesse. En zo kwam ik in 2019 terecht in het verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds van Thales. Ik ben daarvoor gevraagd en ben dat gaan doen namens de werkgever. Zo’n functie betekent dat je je in moet lezen en cursussen moet volgen op het gebied van pensioen. Dat heb ik gedaan. En zo zette ik mijn eerste stappen in de pensioenwereld.’ 

Band met pensioenfonds

Dat verklaart nog niet Eva’s bestuursfunctie bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Hoe dat is gekomen, legt ze uit. ‘Laat ik een lang verhaal kort maken. Mijn voormalige echtgenoot werkte in de beveiliging. Toen hij overleed kwam ik in aanmerking voor een nabestaandenpensioen. Dat krijg ik nu nog steeds. Vandaar mijn band met ons pensioenfonds.  

Nieuwsgierig ben ik ook. Ik wilde graag weten hoe een bedrijfstakpensioenfonds verschilt van een ondernemingspensioenfonds als dat van Thales. Dus toen ik de bestuursfunctie voorbij zag komen dacht ik: dat ga ik doen. Ook bij een pensioenfonds gaat het om het borgen van processen, het verwerken van data en organisatievolwassenheid. Dus mijn ervaring wil ik graag inzetten voor dit fonds. Daarbij weet ik: pensioen is te belangrijk om het ‘er even bij’ te doen. Ik ga me dus helemaal geven.’

‘Pensioen is te belangrijk om het ‘er even bij’ te doen. Ik ga me dus helemaal geven.’

Wet toekomst pensioenen

‘De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is de komende tijd het belangrijkste waar we ons in de pensioenwereld mee bezig houden. Ik weet dat er bij gepensioneerden veel vragen zijn over deze wet. Dat begrijp ik en sommige bezwaren deel ik. Maar ik ben er wél van overtuigd dat de intentie van de wet goed is. Het grootste bezwaar van het oude systeem was dat de pensioenen niet omhoog konden. Dat moet straks écht beter gaan. Ik heb in de eerste bestuursvergadering die ik meemaakte ook gezien dat het bestuur hier een goede en interessante discussie over heeft gevoerd.   

Uiteindelijk moet de Wtp leiden tot een nieuwe pensioenregeling voor ons fonds. En die nieuwe pensioenregeling is de uitwerking van afspraken tussen de sociale partners (vakbonden en werkgevers). Daarbij speelt het pensioenfonds eigenlijk geen rol. Wij moeten die nieuwe regeling wél uitvoeren, en daarbij maak ik mij hard voor goede belangenafweging voor al onze deelnemersgroepen bij het nemen van besluiten. En dat we daar transparant over zijn. 

Achterban

‘Ik ben op 1 juli begonnen en mijn eerste ervaringen zijn positief. Ik zit in de pensioen- en communicatiecommissie. Dat is prettig want dan kom ik waarschijnlijk gemakkelijker in contact met deelnemers en pensioengerechtigden. Ik zit in het bestuur namens de pensioengerechtigden en ik wil recht doen aan mijn achterban. Maar uiteindelijk zitten we er als bestuur voor alle betrokkenen. We wegen de belangen af van alle groepen bij het nemen van besluiten. Evenwichtige belangenafweging noemen we dat. Dat geldt uiteraard ook voor mij, als onderdeel van het bestuur. Maar ik kan natuurlijk wel punten naar voren brengen waarover we binnen het bestuur het gesprek kunnen aangaan. 

Daarom stel ik contact erg op prijs. Heeft u een vraag of opmerking voor het bestuur? Stel hem hieronder.’  

Vraag voor het bestuur