Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële situatie

Ieder pensioenfonds wil financieel gezond zijn. Want we moeten en willen de pensioenen betalen. Onze dekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat. De dekkingsgraad is de verhouding tussen:
 

  • het geld dat we hebben én 
  • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later

Onze dekkingsgraad is nu 128,3%

Dekkingsgraad hoger dan 110% (Huidige situatie)

Dekkingsgraad tussen 104,2% en 110%

Dekkingsgraad lager dan 104,2%

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?

De dekkingsgraad is belangrijk om 2 redenen:

  1. De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen te betalen.

  2. Met de dekkingsgraad bepalen we of uw pensioen omhoog of omlaag gaat. Of gelijk blijft. We willen de pensioenen ieder jaar verhogen. De prijzen gaan namelijk bijna ieder jaar omhoog. Als we de pensioenen niet kunnen verhogen wordt uw pensioen minder waard.

Waardoor stijgt of daalt de dekkingsgraad?

Iedere maand berekenen we onze dekkingsgraad. Hoe komt het dat de dekkingsgraad iedere maand verandert?

  • Door de rente. De rente bepaalt hoeveel geld we moeten hebben om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe hoger onze reserves moeten zijn. De rente daalt al heel lang. Daarom moeten we een steeds hogere reserve aanhouden. 

  • Door het rendement op onze beleggingen. Wij beleggen de premie die u en uw werkgever betalen. Die beleggingen leveren een rendement op. Een goed rendement is goed voor onze dekkingsgraad. 

Ook de levensverwachting heeft gevolgen voor de dekkingsgraad. We worden gemiddeld ouder. Doordat we ouder worden, moet het pensioenfonds meer geld hebben. Want we moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.

De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

DatumGemiddeldeHuidig
Juni 2023129,9%131,7%
Juli 2023130,2%133,4%
Augustus 2023130%132,1%
September 2023130,1%136,5%
Oktober 2023129,8%135,1%
November 2023129,9%126,9%
December 2023129,5%121,4%
Januari 2024129,2%122,2%
Februari 2024128,8%124,7%
Maart 2024128,6%124,4%
April 2024128,3%125,5%
Mei 2024128,3%127,5%

We hebben 4 dekkingsgraden

  • Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Doordat we middelen, schommelt deze dekkingsgraad minder. Het bestuur gebruikt daarom deze dekkingsgraad om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen. Als het over dekkingsgraad hebben, dan hebben we het in de regel over deze beleidsdekkingsgraad.

  • Actuele dekkingsgraad: deze wordt iedere maand bepaald. Het is in die maand de verhouding tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben. De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. U ziet direct de gevolgen van bijvoorbeeld een dalende rente.

  • Vereiste dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad die we moeten hebben om tegenslagen op te kunnen vangen. Deze wordt ieder kwartaal bepaald.

  • Minimaal vereiste dekkingsgraad: deze geeft onze minimaal benodigde buffer weer. Als de beleidsdekkingsgraad hieronder komt, hebben we te weinig vermogen om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Deze dekkingsgraad wordt aan het einde van elk jaar bepaald.     

Met crisisplan voorbereid op mogelijke crisis

We hebben een financieel crisisplan (pdf). Daarmee is het pensioenfonds voorbereid op een mogelijke crisis. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad zo laag is dat de pensioenen in gevaar komen. Alle pensioenfondsen moeten een financieel crisisplan hebben.