Zoeken

Financiële situatie

Is er genoeg geld om nu en straks alle pensioenen te kunnen betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beveiliging is te laag. Het bestuur verwacht dat er de komende jaren geen ruimte is voor toeslag over de pensioenen. Voorlopig is het nog niet nodig om pensioenen te korten. Al is dit in de toekomst niet uit te sluiten.

Dekkingsgraad, beleidsdekkinsgraad en vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we in kas hebben en het geld dat we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Pensioenfondsen hebben een vereiste dekkingsgraad. Deze wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Op dit moment is deze voor Pensioenfonds Beveiliging 121,4%. Concreet: voor iedere € 1 die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen, moeten we € 1,21 in kas hebben.

Wat is de situatie?

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Beveiliging is te laag. De belangrijkste reden voor de daling is de lage rente. Vergelijk het met een spaarrekening. Bij een lage rente groeit je spaargeld minder hard. En je hebt meer spaargeld nodig om je spaardoel te halen. Ditzelfde geldt voor veel pensioenfondsen. Door de lage rente moeten we meer geld reserveren om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen.

Hoe nu verder?

Als een pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft, moet er een herstelplan worden opgemaakt. Pensioenfonds Beveiliging heeft ook een herstelplan. Daarin staan maatregelen om de dekkingsgraad te verhogen. We moeten ieder jaar een nieuw herstelplan maken. Binnen tien jaar moeten we de vereiste beleidsdekkingsgraad van 121,4% bereiken.

Gevolgen voor uw pensioen

Wat betekent dit voor uw pensioen? Wordt deze verlaagd, of misschien verhoogd? Dat hangt af van een aantal factoren. Concreet: de beleidsdekkingsgraad is te laag. Maar voorlopig is het nog niet nodig om pensioenen te korten. Al is dit in de toekomst niet uit te sluiten. Aan de andere kant: er is voorlopig ook geen ruimte om de pensioenen te verhogen. Het bestuur kan daartoe pas besluiten als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. de beleidsdekkingsgraad is hoger dan 110%;
  2. er hoeft geen herstelplan meer te worden opgemaakt.

 

Boven 135%
We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de prijzen.
110% - 135%
We kunnen uw pensioen verhogen, maar minder dan de prijzen.
104,2% - 110%
We kunnen uw pensioen niet verhogen.
100% - 104,2%
We kunnen uw pensioen niet verhogen. Misschien wordt het zelfs lager.
Onder 100%
We kunnen uw pensioen zeker niet verhogen. Waarschijnlijk wordt het zelfs lager.
105.6%
nov'18dec'18jan'19feb'19mrt'19apr'19mei'19jun'19jul'19aug'19sep'19okt'19
Beleidsdekkingsgraad 108,0%107,7%107,3%107,2%107,3%107,3%107,1%106,8%106,6%106,1%105,6%105,6%
Huidige dekkingsgraad 106,5%103,3%105,6%107,6%106,8%108,1%104,8%105,4%105,6%102,8%104,7%106,3%
Vereiste dekkingsgraad 122,3%122,1%122,1%122,1%121,6%121,6%121,6%121,4%121,4%121,4%121,4%121,4%