Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenpremie blijft gelijk, opbouwpercentage gaat omlaag


In de CAO Particuliere Beveiliging staat dat de pensioenpremie tot en met 2023 gelijk blijft. In 2021 blijft de pensioenpremie dan ook 12,3% van de totale loonsom. Daarnaast gaat in 2021 het opbouwpercentage omlaag van 1,49% naar 1,36%.

Pensioenpremie blijft gelijk

In 2021 blijft de pensioenpremie 12,3% van de totale loonsom. Jaarlijks wordt vastgesteld welk percentage dit van de pensioengrondslag is. In 2020 was dit 35% van de pensioengrondslag. In 2021 wordt dit verlaagd naar 34,1%. Dit komt doordat de franchise in 2021 gelijk blijft. En de salarisverhogingen door het jaar heen vanaf 2021 ook onderdeel van het pensioengevend salaris worden. Hierdoor wordt de pensioengrondslag hoger en daalt het premiepercentage. De totale premie over 2021 als percentage van de loonsom in de branche blijft dus gelijk, maar daalt als percentage van de pensioengrondslag.

Het opbouwpercentage gaat omlaag

Het opbouwpercentage gaat in 2021 omlaag van 1,49% naar 1,36%. Dit komt doordat de premie gelijk blijft en pensioen duurder is geworden. Het verlagen van het opbouwpercentage betekent dat werknemers voor dezelfde premie iets minder pensioen gaan opbouwen.