Zoeken

Wat te doen bij ...

Sommige veranderingen binnen uw bedrijf hebben invloed op het pensioen van uw werknemers. Daarnaast zijn ze uiteraard voor u als werkgever van belang.

Wat moet u doen als er binnen uw bedrijf iets verandert? En hoe doet u dat zo efficiënt mogelijk? Hieronder ziet u wat er in verschillende situaties van u verwacht wordt.