Zoeken

Premie en betaling

Pensioenfonds Beveiliging bepaalt de pensioenpremie sinds 2017 op basis van de VCR-methode (Voortschrijdend Cumulatief Rekenen). Deze methode wordt ook toegepast door de Belastingdienst bij de inning van de sociale verzekeringspremies. Het is ook een bekende methodiek bij salarisadministrateurs en andere loonadministratiebureaus.

Wat betekent dit voor u?

Als werkgever levert u uw pensioenaangifte aan via het werkgeversportaal. Om de premieafdracht te berekenen, maakt het pensioenfonds gebruik van het door u opgegeven salaris van januari en de uren per periode. De resultaten worden getoond op het werkgeversportaal.  

Premieoverzicht 2019

Gegevens over onder andere het pensioengevend salaris, het maximum loon en de franchise vindt u in het premieoverzicht van 2019.

Rekenvoorbeelden

Bekijk hier de voorbeeldberekeningen die betrekking hebben op de VCR-methode voor de premievaststelling.

Termijnen

U ontvangt elke periode (maandelijks of vierwekelijks) een nota van het pensioenfonds. Hierop staat onder andere de betalingstermijn.

Wilt u weten wanneer u de nota ongeveer kunt verwachten? Bekijk dan de notadata.

Vervaldatum

Het is belangrijk dat u de nota’s vóór de vervaldatum betaalt. Alleen dan kunnen wij de voortzetting van de pensioenopbouw van uw werknemers garanderen. De vervaldatum ligt altijd 14 dagen na de factuurdatum.  

Automatisch betalen

U kunt de nota’s ook automatisch betalen. U machtigt ons dan uw premies automatisch af te schrijven. Dit kunt u doen via het werkgeversportaal.

Bijzondere omstandigheden

Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u de pensioenpremie niet op tijd kunt betalen?

Neem contact met ons op.  

Online facturen bekijken

Facturen met een factuurdatum ná 1 januari 2017 kunt u online bekijken. U kunt een factuur daarna in uw administratie opslaan of printen. Van oudere facturen kunt u een kopie factuur opvragen.