Zoeken

Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

U krijgt ieder jaar van ons per post een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita). U vult het formulier in en stuurt het retour. Als we het niet (op tijd) van u ontvangen, moeten we uw pensioenuitkering stopzetten.

Wat moet u verder weten? 

  • Zorg dat een bevoegde instantie het formulier heeft ondertekend. Bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Zorg voor een officiële stempel of een verklaring van echtheid. U krijgt de officiële stempel van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Als u wilt inloggen op onze website kan dat met DigiD. U kunt ook als u als Nederlander in het buitenland woont DigiD aanvragen.