Zoeken

Zorgen om financiële situatie pensioenfonds

22-06-2016

De huidige dekkingsgraad van ons pensioenfonds geeft aanleiding tot zorg. Het bestuur verwacht dat er door de huidige financiële situatie van het fonds de komende jaren geen ruimte is voor het geven van toeslag over de pensioenen. Ook de mogelijkheid dat tot korten van de pensioenen moet worden overgegaan is niet uit te sluiten.

Wilt u meer weten?

Op de pagina over de financiële situatie leggen we uit wat de oorzaak is van de lage dekkingsgraad. En wat we eraan doen.