Zoeken

Wijziging cao: vanaf 2020 CDC-regeling

07-03-2019

De sociale partners hebben afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. Per 1 januari 2020 wordt de pensioenregeling omgezet van een middelloonregeling naar een CDC-regeling. Maar wat is dit nu precies en wat betekent dit voor u? We leggen het uit.

Middelloonregeling
De middelloonregeling noemen we ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling.

Hoe werkt het?
In deze regeling hangt het uiteindelijke pensioen af van twee factoren: het aantal jaar dat u in loondienst was en uw salarisverloop van deze periode. Per jaar bouwt u een stukje aan uw pensioen, dat noemen we het ‘opbouwpercentage’. Bij het pensioenfonds is dat 1,875% per jaar. Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren dat u 1,875% hebt opgebouwd. Uw werkgever betaalt daar ieder jaar de premie voor. Het opbouwpercentage staat vast voor u. De premie niet voor uw werkgever.

CDC-regeling ofwel collectieve beschikbare premieregeling
De CDC-regeling is de afkorting van ‘Collective Defined Contribution’, maar in het Nederlands noemen we het ook wel een collectieve beschikbare premieregeling.

Hoe werkt het?
Het kenmerk van deze regeling is dat de premie vaststaat, maar niet het hier boven genoemde ‘opbouwpercentage’. Uw werkgever betaalt een vaste premie. Deze vaste premie is het budget voor de pensioenopbouw, dus per jaar wordt bekeken hoe groot het ‘opbouwpercentage’ kan zijn. Dus de hoogte van het op te bouwen pensioen staat niet vast. Hoe dit kan? Als bijvoorbeeld de marktrente of de levensverwachting verandert, kan dit gevolgen hebben voor de kosten van de pensioenopbouw. Per jaar wordt dus bepaald hoeveel pensioen u opbouwt, aan de hand van de vaste premie..

In de aankomende periode houden wij u hierover verder op de hoogte.