Zoeken

Privacy en uw pensioen

22-05-2018
privacy

Hoe komen we aan uw gegevens?
We hebben uw gegevens van uw werkgever gekregen. Of u heeft ze zelf aan ons gegeven, bijvoorbeeld op uw persoonlijke pagina Mijn pensioen.

En wat doen we daarmee?
Uw gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel pensioen u krijgt. Of om uw pensioen aan u te betalen. Uw (mail)adres hebben wij nodig om belangrijke pensioenpost naar u te sturen. 

Uw gegevens zijn veilig bij ons
Alle gegevens die wij van u hebben, zijn veilig bij ons. We gebruiken ze alleen als we ze echt nodig hebben. En we geven ze ook niet door aan anderen.

Hoe gaan we met uw persoonlijke gegevens om?