Zoeken

Pensioenakkoord dichtbij

14-06-2019

Na ongeveer 10 jaar onderhandelen over een nieuw pensioenstelsel, lijkt een pensioenakkoord nu dichtbij. Er is overeenstemming tussen sociale partners (werkgevers en werknemers) en de regering. Pensioenfonds Particuliere Beveiliging is blij met deze belangrijke stap. De noodzaak om nieuwe pensioenregels af te spreken was groot. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt die ook voor onze deelnemers en gepensioneerden gunstig zijn. Zo kunnen pensioenfondsen makkelijker en sneller meebewegen met de economie. En de AOW-leeftijd wordt tot 2021 bevroren.

Wat er op hoofdlijnen gaat veranderen

De AOW-leeftijd wordt tijdelijk bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd minder snel dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Pensioenen worden minder zeker. Daardoor kunnen pensioenfondsen eerder de pensioenen verhogen als het meezit. Maar de pensioenen gaan ook eerder omlaag als het minder goed gaat.  Een ander punt is dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken.

Naar een meer neutrale vorm van pensioenopbouw

Tot nu toe was pensioenopbouw gebaseerd op de doorsneesystematiek. In de toekomst gaan we naar een meer neutrale en meer toekomstbestendige vorm van pensioenopbouw. Daarbij is een leeftijdsonafhankelijke premie het uitgangspunt. Deelnemers krijgen dan een pensioenopbouw die past bij de betaalde premie. De premie-inleg van jongeren rendeert langer. Zij krijgen daarom een relatief hogere pensioenopbouw op jongere leeftijd ten opzichte van de pensioenopbouw op oudere leeftijd. De doorsneesystematiek wordt hiermee afgeschaft.

Deze nieuwe manier van pensioenopbouw past beter bij de veranderende arbeidsmarkt. Werkenden ondervinden niet langer onbedoelde effecten als zij overstappen naar een werkgever met een andersoortige pensioenregeling of naar zelfstandig ondernemerschap. In krimpende sectoren ondervinden werkgevers en werknemers niet langer nadeel van een voortdurend stijgende doorsneepremie. Door de directe relatie tussen premie en opbouw wordt het voor zelfstandigen aantrekkelijker om mee te doen.

Wij zijn positief over het principeakkoord

We zijn positief over het feit dat er een principeakkoord is. Het past beter bij deze tijd, is toekomstbestendiger. Maar ook belangrijke elementen van het oude stelsel blijven bewaard, zoals de collectiviteit (samen pensioen opbouwen) en het delen van financiële mee- én tegenvallers.

Hoe verder?

Eerst moeten sociale partners hun definitief akkoord geven. Dat doen zij na het raadplegen van hun leden. Vervolgens moeten nog veel afspraken verder worden uitgewerkt. Er is dus nog geen definitief akkoord.

Wat betekent dit voor ons pensioenfonds en uw pensioen?

Het wachten is nog op het definitieve akkoord. Zodra alle betrokken partijen akkoord gaan kunnen wij aangeven wat het betekent voor ons fonds en daarmee voor uw pensioen. We informeren u hierover later meer.