Zoeken

Bijdrage Zorgverzekeringswet omhoog

24-01-2018
Bijdrage Zorgverzekeringswet omhoog

Krijgt u van ons een pensioenuitkering? Dan heeft u op 23 januari de uitkeringsspecificatie van uw pensioen in 2018 ontvangen.

Het kán zijn dat uw netto pensioenuitkering dit jaar iets lager uitvalt. Dat heeft te maken met de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) die wij moeten inhouden op uw pensioen. Deze bijdrage is verhoogd van 5,4% naar 5,65% van uw bruto jaarinkomen.

Dit jaar is uw ZVW-bijdrage maximaal € 257,14 per maand. Op uw specificatie ziet u hoeveel wij op uw pensioen inhouden. Bij uw specificatie vindt u ook een toelichting met meer informatie.