Zoeken

Beleidsdekkingsgraad april 104,6%

25-05-2020

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is in het eerste kwartaal fors gedaald. Ook de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. De beleidsdekkingsgraad is eind april gedaald naar 104,6% (eind maart was dit 105,3%). Wij meten onze financiële positie aan de hand van onze beleidsdekkingsgraad.

Waarom daalt de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden. De dekkingsgraad van eind april is gestegen naar 99,8% (eind maart 95,6%). Dat is een stijging van 4,2%. Deze stijging komt doordat de beurs de afgelopen maand een herstel liet zien. Dit heeft een positieve invloed gehad op de dekkingsgraad. De dalende rente in april had een negatieve invloed op de dekkingsgraad. Per saldo is de dekkingsgraad in april licht gestegen. Dit geldt helaas niet voor de beleidsdekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Deze laat nog altijd een dalende lijn zien.

Wat doet Pensioenfonds Particuliere Beveiliging?

We kunnen ons goed voorstellen dat u schrikt van deze situatie. En op korte termijn heeft dit best effect. Maar beleggen is een zaak van de lange termijn. Zoals ook uw pensioen een zaak van de lange termijn is. Rustig blijven is daarom belangrijk.

We volgen de ontwikkelingen voortdurend. Net als bij de meeste andere pensioenfondsen is ons beleggingsbeleid gericht op het realiseren van een gezonde financiële situatie op de lange termijn. Die lange termijn houden we dus voor ogen. Maar we blijven monitoren of ons beleggingsbeleid passend is. We hebben vastgesteld dat het beleid ook in deze tijd voldoet om onze lange termijn beleggingsdoelstellingen te behalen.

Hoe nu verder?

Het is moeilijk te zeggen wat de verdere gevolgen van het coronavirus zijn voor de financiële wereld én voor het pensioenfonds. Om te bepalen of we de pensioenen eventueel zouden moeten verlagen, kijken we naar de beleidsdekkingsgraad zoals die op 31 december 2020 is. Voorlopig is het nog niet nodig om pensioenen te korten. Al is dit in de toekomst niet uit te sluiten. We houden alles zorgvuldig in de gaten.

Onze dienstverlening blijft op peil

Ons pensioenfonds blijft functioneren zoals altijd. We betalen de pensioenen op tijd en de administratie is goed geregeld. U kunt nog steeds gewoon terecht op onze website. En we blijven via e-mail en telefonisch bereikbaar voor uw vragen.