Zoeken

Interview: Waarom uw mening zo belangrijk voor ons is

05-07-2021

Met jarenlange ervaring bij meerdere pensioenfondsen, -uitvoerders en verzekeraars is Peter Priester (1964) sinds 2014 een welkome toevoeging aan het bestuur van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Zijn focus? Risicomanagement, pensioenzaken en -communicatie. Daar hoort ook onderzoek naar de dienstverlening van het pensioenfonds bij. Eric-Jan Klöne van onderzoeksbureau Motivaction (1983) voerde dit onderzoek voor Pensioenfonds Particuliere Beveiliging uit. We spreken ze hier beiden over.

Zo’n onderzoek is best intensief en spannend 

PeterPeter Priester Peter: “Ik vind het belangrijk dat we onze deelnemers en werkgevers op de juiste manier bereiken. Niet alleen met onze digitale dienstverlening, maar ook in het persoonlijk contact. Wij moeten als pensioenfonds meer in gesprek gaan met onze doelgroepen. Tegelijkertijd willen we ook beter en gerichter informeren. Dus vroegen we deelnemers en werkgevers wat zij van ons vinden, want hun mening is écht belangrijk voor ons. Zo weten we waar wij als fonds nu staan en waaraan we kunnen werken. Zo’n onderzoek is best spannend, want soms hoor je dingen die je liever niet wilt horen. Maar het helpt ons wel om te verbeteren.” 
“Het onderzoek is een intensief traject van twee maanden geweest”, vertelt Eric-Jan. “Afgelopen najaar nodigden we circa 13.000 deelnemers uit voor het onderzoek. Het resultaat: 1.300 reacties, ruim voldoende om betrouwbare conclusies op te baseren. We vroegen hoe zij naar Pensioenfonds Particuliere Beveiliging kijken, wat ze vinden van de dienstverlening en de communicatie. We onderzochten dus echt ‘het gevoel’ op meerdere vlakken. Dezelfde vragen stelden we aan werkgevers. Daarnaast spraken we met HR-afdelingen van 4 beveiligingsbedrijven. Werkgevers zijn namelijk een belangrijke schakel tussen de deelnemer en het pensioenfonds en spelen een grote rol bij pensioenvragen.” Eric-JanEric-Jan Klöne

We hebben een maatschappelijke taak

De regeling die sociale partners bedenken, wil Pensioenfonds Particuliere Beveiliging zo makkelijk mogelijk maken – en uitleggen – tegen lage kosten per deelnemer. Peter: “Dat is ons doel. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom staan we altijd open voor verbeteringen. En is onderzoek ook zo belangrijk!” Eric-Jan voegt hieraan toe: “De berichtgeving over pensioen is vaak negatief. Het kan best zijn dat je als deelnemer hierdoor wordt beïnvloed. Daarom is het goed om als pensioenfonds feeling te krijgen over wat er bij mensen speelt. Want pensioenfondsen hebben een zorgplicht richting hun deelnemers. Het verzorgen van pensioenen is een belangrijke maatschappelijke taak. Met deze reden voeren wij dit onderzoek uit voor meerdere pensioenfondsen. Handig, want zo kunnen we resultaten goed met elkaar vergelijken.” 

We willen meer laten zien wat we doen

De belangrijkste verbeterpunten die uit het onderzoek kwamen? Daarop antwoordt Peter: “Het verbeteren van onze relatie met onze doelgroepen. Door bijvoorbeeld vaker het gesprek aan te gaan met werkgevers en hen hulp te bieden met pensioenvragen. Zodat zij op hun beurt weer makkelijker het gesprek aangaan met hun werknemers - onze deelnemers. Maar ook gaan we via videogesprekken onze pensioenspecialisten nog meer inzetten voor vragen van deelnemers, ook om hun zorgen weg te nemen en vertrouwen te geven.” Volgens Eric-Jan is het belangrijk om juist daarop in te spelen: “Laat als pensioenfonds zien dat je staat voor de belangen van de deelnemer en dat je het voor hén doet. Uit onze onderzoeken blijkt dat jongeren vaak negatiever naar hun pensioen kijken dan mensen die al pensioen ontvangen. Jongeren vragen zich af of ze straks wel genoeg pensioen krijgen, of het pensioenfonds die belofte kan waarmaken.”

Peter: “We kwamen erachter dat we transparanter en open moeten zijn. Het gaat tenslotte om je toekomstige inkomen. Jouw pensioenopbouw nu bepaalt hoe jouw inkomen er later uit komt te zien. Maandelijks betaal je een flink deel van je loon aan pensioenpremie. Dan wil je ook weten wie het clubje mensen is dat jouw pensioen eigenlijk voor je regelt. En daar gaan we aan werken! In onze vlogreeks nemen we je mee in de werkwijze van ons pensioenfonds. Dus houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten!”