Zoeken

2020: nieuwe pensioenafspraken

19-12-2019

De pensioenregeling wijzigt. Deze gaat per 1 januari 2020 gelden. De werkgevers- en werknemersorganisaties sloten in 2018 een nieuwe cao (collectieve arbeidsovereenkomst) af. Daarom is de pensioenregeling ook aangepast.

Reden voor de aanpassing van de pensioenregeling is dat de kosten van de huidige pensioenregeling een probleem zijn. Als de regeling niet verandert, zou de pensioenpremie die werkgevers en werknemers samen betalen, fors omhoog moeten. Dit komt onder andere door de lage rente. De werkgevers- en werknemersorganisaties willen niet dat de pensioenpremie verder omhoog gaat. Daarom verandert de pensioenregeling.

Wat er wijzigt en voor wie, dat leest u hier. De komende periode zullen wij de website bijwerken.