Zoeken

2020: nieuwe pensioenafspraken

19-12-2019

De pensioenregeling wijzigt. Deze gaat per 1 januari 2020 gelden. De werkgevers- en werknemersorganisaties sloten in 2018 een nieuwe cao (collectieve arbeidsovereenkomst) af. Daarom is de pensioenregeling ook aangepast. Reden voor de aanpassing van de pensioenregeling is dat pensioen veel duurder is geworden. Dit is veroorzaakt door de aanhoudend lage rente en omdat we langer leven. Als de regeling niet verandert, zou de pensioenpremie die werkgevers en werknemers samen betalen, fors omhoog moeten.

De premie was in 2016 30,6% van de pensioengrondslag. Voor 2020 zou deze hoger dan 40% van de pensioengrondslag moeten worden. Dit zou een stijging van ruim 30% in 4 jaar betekenen. De werkgevers- en werknemersorganisaties willen niet dat de pensioenpremie verder omhoog gaat. Daarom verandert de pensioenregeling.

Wat er wijzigt en voor wie, dat leest u hier.