Zoeken

2016 in het kort

27-09-2017

Wist u dat in 2016…

  • het aantal mensen dat pensioen opbouwt bij ons, steeg naar ruim 22.000?
  • bijna 2.300 mensen een ouderdomspensioen ontvingen van Pensioenfonds Beveiliging?
  • het gemiddelde rendement op de beleggingen maar liefst 14,8% was?

In onze verkorte versie van het jaarverslag vindt u meer feiten en cijfers over 2016.