Overslaan en naar inhoud gaan

Wat weten we tot nu toe over het nieuwe pensioenstelsel?

Wat weten we tot nu toe over het nieuwe pensioenstelsel? En wat zijn de veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel?

Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel ligt voor u als deelnemer al vast.

We noemen ze kort:

Bedrag ineens op pensioendatum

U krijgt de mogelijkheid om op uw pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen (Lumpsum). Bijvoorbeeld voor een reis, een studie of het afbetalen van een deel van uw huis.

Partnerpensioen verandert

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen. In het kort: overlijdt u voor de pensioendatum? Dan krijgt uw partner een vast percentage van uw inkomen: maximaal 50% van het salaris. Overlijdt u na de pensioendatum, dan hangt de hoogte af van het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd.

Pensioen beweegt mee met de economie

De pensioenen gaan meebewegen met de economie. Ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger u bent, hoe meer deze inschatting zal gaan schommelen. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen.

Ieder jaar inschatting hoogte pensioen

Ook ziet iedereen straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is; de pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat iedereen later kan verwachten. 

Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

U bouwt straks niet meer een pensioen op, maar een vermogen. Dat vermogen, of pensioenkapitaal, beheert uw pensioenfonds voor u. Uw pensioenkapitaal gaat meebewegen met de economie. 

Tijdens de periode dat u premie betaalt, krijgt u steeds een inschatting hoe u ervoor staat. U krijgt dan te zien hoeveel pensioen u waarschijnlijk kunt verwachten.

Pensioenuitkering

Als u met pensioen gaat, koopt u een pensioenuitkering aan. Voor de meeste mensen zal ook de hoogte van de pensioenuitkering meebewegen met de economie.

Meer weten?