Overslaan en naar inhoud gaan

Planning

De overheid, pensioensector en sociale partners hebben de afgelopen tijd druk onderhandeld over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. De details werken zij in de komende periode verder uit. Zoals de planning er nu uitziet, leidt dit in juli 2023 tot nieuwe wetgeving.

Vanaf 2019 tot begin 2021

Het Pensioenakkoord is gesloten en deels verder uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel ‘Toekomst Pensioenen’. Iedereen heeft mogen reageren op het conceptwetsvoorstel. 

Voorjaar 2021

Behandeling van de reacties op het conceptwetsvoorstel. Dit kan leiden tot wijzigingen in de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord.

In 2022

Besluit of we gebruik willen maken van de wetgeving die de overgang regelt (transitie-FTK). En hoe we het beleid dan gaan inrichten. Dit besluit nemen we met sociale partners. 

Begin 2022

Het wetsvoorstel is waarschijnlijk gereed en gaat naar de Eerste en Tweede Kamer voor behandeling.

Eind 2022

Het Pensioenakkoord wordt omgezet in wetgeving. 

1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen treedt in werking (verwachting).

Vanaf 2023

Start van het besluitvormingsproces. Sociale partners beslissen hoe diverse onderwerpen voor de pensioenregeling van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging eruit komen te zien.

Uiterlijk 2027

Nieuwe pensioenregeling voor Pensioenfonds Particuliere Beveiliging.