Zoeken

Een nieuw pensioenakkoord, wat betekent dat?

17-10-2019

Er is in juni 2019 een pensioenakkoord gesloten. De sociale partners (werkgevers en werknemers) en de regering hebben overeenstemming bereikt. De noodzaak om nieuwe pensioenregels af te spreken was groot.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
Ons huidige pensioenstelsel is kwetsbaar. Dit komt vooral door de gestegen levensverwachting, de veranderende arbeidsmarkt en ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast is ook de lage rente ongunstig voor pensioenfondsen.

Hierdoor groeit het (opgebouwde) pensioen van veel Nederlanders al jaren niet mee met de prijsstijgingen. Gevolg: die pensioenen worden minder waard; mensen die al met pensioen zijn zien hun koopkracht direct dalen.

Wat zijn belangrijke punten in het nieuwe akkoord?

Naar een meer leeftijdsneutrale vorm van pensioenopbouw

Op dit moment krijgen jong en oud dezelfde pensioenopbouw voor de premie die zij betalen. Dit noemen we de doorsneesystematiek.

Dat gaat - volgens de plannen in het pensioenakkoord - veranderen. Want  eigenlijk krijgen jongeren zo te weinig pensioenopbouw voor hun premie. Het geld dat zij inleggen kan immers nog heel lang - voor sommigen wel 40 jaar of nog langer - rendement opleveren. Bij iemand die over 3 jaar al met pensioen gaat, is er nog maar 3 jaar om zijn of haar ingelegde premie te laten groeien.

De bedoeling is dat deelnemers een pensioenopbouw gaan krijgen die beter aansluit bij het moment dat iemand deelnemer wordt, en hoe oud hij of zij op dat moment is. Jongeren en ouderen blijven wel dezelfde premie betalen. Maar jongeren krijgen meer pensioenopbouw voor die premie dan ouderen.

Maar we kunnen natuurlijk niet zomaar stoppen met de oude manier van pensioen opbouwen. Daar zouden vooral veertigers en vijftigers de dupe van worden. Zij gaan in het nieuwe systeem immers mínder pensioen opbouwen dan nu. Daarvoor zouden zij gecompenseerd moeten worden. Zo’n compensatie gaat veel geld kosten, waarschijnlijk tientallen miljarden euro’s.

Sociale partners kunnen in de toekomst kiezen uit twee pensioencontracten, waarop een pensioenregeling wordt gebaseerd:

  1. In het eerste contract bouwen deelnemers een ‘persoonlijk pensioenvermogen’ op: een eigen pensioenpotje. Het risico voor dit eigen potje is voor de individuele deelnemer. Bij pensionering stroomt het vermogen van de deelnemer in een gezamenlijke pot: een uitkeringscollectief. Binnen dat uitkeringscollectief delen deelnemers de  risico’s.
  2. In het tweede contract delen deelnemers de risico’s ook al terwijl ze nog pensioen opbouwen. Een deelnemer heeft dan geen eigen pensioenpotje. Maar de deelnemer betaalt wel de premie die bij zijn eigen pensioenopbouw hoort.

Minder financiële buffers nodig

Staat een pensioenfonds er financieel niet goed voor? Dan kan het nodig zijn de pensioenen te verlagen. Nu moet dit als de (actuele) dekkingsgraad lager is dan ongeveer 105%; dat wordt 100%. Dit betekent dat er voor elke euro (toekomstig) pensioen nog maar 1 euro in kas hoeft te zijn. Nu is dat ongeveer 1,05 euro. De kans dat een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen wordt dus kleiner.

Pensioen wordt minder zeker

Pensioenen gaan meer meebewegen met de economische ontwikkeling. Daardoor kunnen pensioenfondsen eerder de pensioenen verhogen als het meezit. Maar de pensioenen gaan ook eerder omlaag als het niet zo goed gaat. 

AOW-leeftijd

Eén maatregel is wél al in de wet vastgelegd: de AOW-leeftijd blijft de komende 2 jaar 66 jaar en 4 maanden. Ook daarna stijgt de AOW-leeftijd minder snel dan eerder was afgesproken:

  • In 2022 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden (was 67 jaar en 3 maanden);
  • In 2023 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 10 maanden (was 67 jaar en 3 maanden);
  • In 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar (was 67 jaar en 3 maanden).


Ná 2024 betekent een toename van 1 jaar in levensverwachting een stijging van de AOW-leeftijd van 8 maanden. Volgens de oude afspraken zou de AOW-leeftijd even sterk stijgen als de levensverwachting. Dus een stijgende levensverwachting van 1 jaar betekende ook dat de AOW-leeftijd met 1 jaar toenam. Dat is dus veranderd.

Bekijk wat uw AOW-leeftijd volgens de nieuwe wet is.