Zoeken

Het pensioenfonds

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging is er voor u. Wij voeren uw pensioenregeling uit, met oog voor de belangen van deelnemers, gepensioneerden, ex-deelnemers en werkgevers. De regeling is opgesteld door de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) in uw sector: de particuliere beveiliging.

Samen zorgen voor later

Samen zorgen we voor uw inkomen voor later. Alle deelnemers krijgen vanaf hun pensioenleeftijd de uitkering waar ze recht op hebben. Dit bereiken we onder andere door alle premies op tijd te innen, het geld verantwoord te beleggen en goed op de kosten te letten. 

Ook willen wij een concreet beeld geven van uw regeling en het pensioen dat u krijgt. Daarom communiceren we hierover helder en begrijpelijk, zodat u weet waar u aan toe bent. Want uw pensioenregeling is een sobere regeling. Uw pensioen is een aanvulling op de AOW die u van de overheid krijgt. Het is verstandig om tijdig te bekijken hoeveel u straks nodig heeft. En om zo nodig te zorgen voor extra inkomsten.  

Vóór en dóór beveiligers

In het bestuur van ons pensioenfonds zitten bestuurders namens werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Wij zijn dus een fonds vóór en dóór beveiligers. Realistisch en betrokken, met kennis van de sector en alles wat daarin speelt.

Blik op de toekomst

Wij willen onze positie verstevigen. Daarom gaan we op zoek naar meer werkgevers in én buiten de beveiligingsbranche die zich bij ons fonds willen aansluiten. Ook volgen we de ontwikkelingen over het nieuwe pensioenstelsel op de voet. We willen een stelsel waarmee al onze deelnemers hun inkomen voor later optimaal kunnen afstemmen op hun persoonlijke financiële situatie.