Zoeken

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is al een paar jaar te laag. Begin 2015 stonden we op 114,2%. Dat was lager dan wat De Nederlandsche Bank (DNB) toen eiste, namelijk 125,8%. Daarom hebben we in 2015 een herstelplan gemaakt.

Sinds maart 2018 hebben we een nieuwe versie omdat onze beleidsdekkingsgraad op 31 december 2017 nog steeds te laag was. Die was 104,4% in plaats van de nieuwe - door DNB - vereiste dekkingsgraad van 122,8%.

Stijging
Bij zo'n reservetekort moeten we ieder jaar een nieuw herstelplan maken. Volgens ons nieuwe herstelplan stijgt onze beleidsdekkingsgraad de komende jaren stapsgewijs. Daarvoor hoeven we geen speciale maatregelen te nemen. De stijging komt voornamelijk doordat we positieve beleggingsresultaten verwachten. Uit het herstelplan blijkt dat we naar verwachting rond 2024 de vereiste dekkingsgraad van 122,8% bereiken. Dan zou onze financiële positie zijn hersteld. Dat is binnen de termijn van maximaal 10 jaar die DNB eist.

Uw pensioen verhogen?
Maar we kunnen uw pensioen voorlopig nog niet verhogen. Volgens onze berekening is een gedeeltelijke verhoging vanaf 2020 wel weer mogelijk. Of dit echt zo is, hangt af van de omstandigheden in de komende jaren. Een verlaging van de pensioenen is nu niet te verwachten. Dat kunnen we natuurlijk niet beloven, want we weten niet hoe het de komende jaren met de economie gaat.  

Let op!
Het is dus belangrijk om te weten hoe u er financieel voorstaat als u met pensioen gaat. Misschien moet u zelf extra geld opzij zetten.

  • Met het pensioendashboard maakt u uw persoonlijke financiële planning. Wat heeft u nu en later nodig om van te leven?  
  • Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel AOW u krijgt en hoeveel pensioen u bij ons en bij eventuele andere werkgevers heeft opgebouwd.

Wat is een herstelplan?
Het herstelplan is geen groot rapport. Het is een cijferoverzicht op 1 pagina, met een vragenlijst. In het plan staat bijvoorbeeld de startdekkingsgraad, hoeveel rendement onze beleggingen naar verwachting opleveren en wanneer er naar verwachting weer (gedeeltelijk) geïndexeerd kan worden. Het plan laat de verwachte ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad voor de komende jaren zien. Dit hangt onder andere sterk af van de ontwikkeling van de rente en het werkelijke rendement.

Uit het plan moet blijken dat onze financiële positie binnen een bepaalde periode is hersteld tot de vereiste dekkingsgraad van 122,8%. Zolang dat niet het geval is, moeten we ieder jaar het herstelplan aanpassen.  

Voor het herstelplan gaan we uit van:

  • het deelnemersbestand dat op 31 december 2017 in onze administratie stond;
  • de actuele dekkingsgraad van 104,4% op 31 december 2017;
  • de wettelijke minimale dekkingsgraad van 104,2%;
  • de wettelijke vereiste dekkingsgraad van 122,8%;
  • de rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank op 31 december 2017;
  • ons huidige beleggingsbeleid.

Lees het volledige herstelplan.