Zoeken

Hardnekkige pensioenmythes

Er gaan heel wat verhalen rond over pensioen. En vaak zijn die verhalen nogal negatief. Over pensioenpotten die leegraken bijvoorbeeld. Of over spaarrekeningen die meer zouden opbrengen dan de beleggingen van het pensioenfonds. De hoogste tijd om een aantal hardnekkige pensioenmythes te ontkrachten, zo vond de Pensioenfederatie.

 

Pensioenmythe 1: ‘De pensioenpot is over een paar jaar leeg’

In de Nederlandse pensioenpotten zit meer geld dan ooit tevoren. Het totale pensioenvermogen in ons land schommelt rond de 1.300 miljard euro. Dat geld is zowel bestemd voor degenen die nu met pensioen zijn als voor degenen die nu nog werken. Er is dus straks ook voor de huidige werkenden pensioen.

Het is wél zo dat de pensioenverplichtingen (wat we nu en in de toekomst moeten betalen) de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan het pensioenvermogen. Dat komt vooral door de lage rente. Daarom kunnen veel fondsen de pensioenen niet aanpassen aan de prijsstijgingen (indexatie).

 

Pensioenmythe 2: ‘Het pensioen bedraagt gemiddeld minder dan de betaalde pensioenpremie’

Wie nu met pensioen is, krijgt gemiddeld bijna 4 keer zoveel pensioen als het totaal van de pensioenpremies die voor hem zijn betaald. Die verviervoudiging is te danken aan de beleggingen van de pensioenfondsen. Overigens ligt die verhouding voor de toekomst wel wat lager. Pensioenfondsen gaan nu uit van een pensioenopbrengst die 2,5 tot 3 maal hoger is dan het totaal van de betaalde premies. De pensioenopbrengst zal dus ook in toekomst nog steeds fors hoger zijn dan de betaalde premies.

 

Pensioenmythe 3: ‘De pensioenpremie op een spaarrekening zetten had meer pensioen opgeleverd’

Met sparen is op de lange termijn nooit hetzelfde rendement te halen als pensioenfondsen behalen met hun beleggingen. Zeker in deze tijd, waarin de spaarrente historisch laag is. Ons pensioenstelsel is een collectief pensioenstelsel. De grote aantallen deelnemers delen de beleggingsrisico’s. Daardoor zal een pensioenfonds op de lange termijn bijna altijd betere rendementen halen dan iemand die zelfstandig spaart of belegt.