Zoeken

Financiële situatie

Is er genoeg geld om nu en straks alle pensioenen te kunnen betalen? Dat laat de beleidsdekkingsgraad zien. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging is op dit moment 112.3%. Dat is te laag. 

Dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en vereiste dekkingsgraad

De (huidige) dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we in kas hebben en het geld dat we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Pensioenfondsen hebben een vereiste dekkingsgraad. Deze wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Op dit moment is deze voor Pensioenfonds Particuliere Beveiliging 119,7%. Concreet: voor iedere € 1 die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen, moeten we € 1,20 in kas hebben.

De beleidsdekkingsgraad is te laag: wat nu? 

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging is te laag. De belangrijkste reden voor de daling is de lage rente. Vergelijk het met een spaarrekening. Bij een lage rente groeit je spaargeld minder hard. En je hebt meer spaargeld nodig om je spaardoel te halen. Ditzelfde geldt voor veel pensioenfondsen. Door de lage rente moeten we meer geld reserveren om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Voorlopig is het nog niet nodig om pensioenen te korten. Al is dit in de toekomst niet uit te sluiten.

 

Boven 125%
We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de prijzen.
110% - 125%
We kunnen uw pensioen verhogen, maar minder dan de prijzen.
104,2% - 110%
We kunnen uw pensioen niet verhogen.
100% - 104,2%
We kunnen uw pensioen niet verhogen. Misschien wordt het zelfs lager.
Onder 100%
We kunnen uw pensioen zeker niet verhogen. Waarschijnlijk wordt het zelfs lager.
112.3%