Zoeken

Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. Dan moet u mogelijk ook wat regelen voor uw pensioen. Is uw partner aangemeld bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging? Dan moet u hem of haar ook weer afmelden.

Wat moet u doen?

Wat moet u verder weten?

  • Na een relatiebreuk heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen als u overlijdt. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. We noemen dit het bijzonder partnerpensioen.
  • Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen, beiden ondertekenen en ons hiervan een kopie sturen. 
  • Een partner waarmee u samenwoonde, heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening).

Meer weten?

In Pensioen 1-2-3 leest u meer over stoppen met samenwonen.