Zoeken

Coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor Pensioenfonds Beveiliging. De gevolgen voor ons fonds zijn op twee manieren zichtbaar:

  • onze beleidsdekkingsgraad daalt sterk door verliezen op onze aandelen én
  • onze dienstverlening staat onder druk.

We begrijpen dat de maatregelen zoals die nu door de overheid zijn getroffen ook voor u grote gevolgen kunnen hebben. En dat u daar vragen over heeft. Op deze pagina beantwoorden wij alvast een paar van uw vragen.  

Het bestuur volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Algemeen

Wij zijn bereikbaar

We blijven uw vragen graag beantwoorden!

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken al onze pensioendeskundigen thuis. Ze zitten klaar om uw e-mails en telefoontjes te beantwoorden. U kunt ons bereiken zoals u gewend bent; telefonisch of per e-mail. We helpen u graag!

contactpagina

Gevolgen financiële situatie pensioenfonds

Beleidsdekkingsgraad daalt sterk, maar we hebben nog genoeg reserves

Onze beleidsdekkingsgraad was al geraakt door de lage rente. Daar komen de dalende aandelenkoersen nog eens bij. Beide zorgen ervoor dat onze dekkingsgraad flink is gedaald.

Op dit moment hebben we nog genoeg reserves om deze tegenslag op te vangen. We komen pas echt in gevaar als onze beleidsdekkingsgraad 87,2% is. De beleidsdekkingsgraad is nu 103,9%.

We passen ons beleggingsbeleid (nog) niet aan

Het bestuur houdt de beurzen natuurlijk goed in de gaten. We bespreken de situatie bijna elke dag. Op dit moment zien wij nog geen reden om ons beleggingsbeleid aan te passen. Daarvoor is er nog te veel onzekerheid rondom het coronavirus. Het virus leidt nu tot lagere koersen, maar dat kan zomaar veranderen. Als het op enig moment wél nodig is om ons beleggingsbeleid aan te passen, doen we dat natuurlijk.

Voor werkgevers

Betalingsproblemen door coronavirus? Meld het altijd bij ons

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel bedrijven. Vooralsnog vragen we u de premienota wel te betalen.

Lukt dit niet of verwacht u dat dit niet volledig gaat lukken? Stuur ons dan een e-mail. Geef in uw e-mail aan waarom u de premienota niet (volledig) kunt betalen. We bekijken dan samen wat we voor u kunnen betekenen.

Ons e-mailadres: werkgever@beveiligingspensioen.nl

Aangepast incassobeleid tot 1 september 2020 verlengd

We hebben tijdelijk ons incassobeleid aangepast. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om, indien het voor u niet mogelijk is om de premienota’s te betalen, samen met u tot een oplossing te komen. De aanpassingen gelden tot 1 september 2020. In de tweede helft van augustus neemt het pensioenfonds een besluit over de maatregelen na 1 september en informeren we u verder.

Heeft u nu een betalingsregeling met ons?

Als u een betalingsregeling heeft met het incassobureau voor premienota’s van vóór 15 maart 2020, dan moet u zich aan deze betalingsregeling houden. Lopende gerechtelijke procedures gaan door.

Kunt u de betalingsregeling niet nakomen door de uitbraak van het coronavirus? Stuur ons een e-mail: werkgever@beveiligingspensioen.nl. Geef in uw e-mail aan waarom u de premienota niet (volledig) kunt betalen. We bekijken dan samen wat we voor u kunnen betekenen.

Als u wél kunt betalen

We vragen u natuurlijk de premienota’s te betalen als dat wél lukt. Uiteindelijk geldt nog steeds de betalingsverplichting voor alle bedrijven die zijn aangesloten bij ons pensioenfonds.

Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden

Vertraging post als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont, krijgt u post van ons waarschijnlijk later. Soms wordt post nu helemaal niet bezorgd. Dit heeft te maken met het coronavirus. De vertraging is afhankelijk van het land waarin u woont. Kijk voor meer informatie op de website van PostNL.

Geef uw e-mailadres door

Veel post kunnen we u ook online sturen. Dan hebben we wel uw e‑mailadres nodig. Geef daarom nu uw e-mailadres door via uw persoonlijke pagina.

Moet ik een Bewijs van in leven zijn opsturen?

Als u pensioen ontvangt en in het buitenland woont, kunnen we u vragen een Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vitae) naar ons te sturen.

Tot 1 oktober 2020 hoeft u ons geen Bewijs van in leven zijn te sturen. We betalen uw pensioenuitkering gewoon uit. Dus ook als u geen Bewijs van in leven zijn stuurt.

Komt u te overlijden en heeft u nabestaanden? Dan moeten zij uw overlijden wél aan ons doorgeven. Zij krijgen mogelijk een nabestaandenpensioen. Dat kunnen we uitbetalen als we de juiste gegevens hebben.

Moet ik een studiebewijs voor mijn wezenpensioen opsturen?

Als u een wezenpensioen ontvangt en 18 jaar wordt, vragen we u een bewijs of een verklaring op te sturen waarin staat dat u studeert of een opleiding volgt. Voorlopig hoeft u dat niet te doen. We betalen uw wezenpensioen gewoon uit. Dus ook als u niets opstuurt.

Door het coronavirus kunt u niet of moeilijk aan een bewijs of verklaring komen. Daarom hoeft u nu niets op te sturen. Zodra u een verklaring of bewijs kunt opsturen, moet u dat alsnog doen.

Als u stopt met uw studie of opleiding

Stopt u met uw studie of opleiding? Dan moet u dat wel aan ons doorgeven. Zo voorkomt u dat u later wezenpensioen moet terugbetalen.