Zoeken

Communicatiebeleid

Het pensioenfonds wil iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten zo goed mogelijk informeren. Het fonds heeft daarom een communicatiebeleidsplan opgesteld.

Hierin staat hoe het bestuur communiceert met alle deelnemers, de werkgevers en eventueel andere partijen. 

U vindt een samenvatting van het communicatiebeleidsplan onder Downloads.