Zoeken

Afkopen

Bent u in 2017 bij Pensioenfonds Beveiliging weggegaan? En is uw opgebouwde pensioen minder dan € 233,95 bruto per jaar?
 

Dan krijgt u uw pensioen in één keer uitbetaald, dus niet pas als u met pensioen gaat. Dat noemen we ‘afkopen’. U krijgt dit bedrag twee jaar nadat u bij het pensioenfonds bent weggegaan. U heeft daarna geen pensioen meer bij ons pensioenfonds.

Gaat u in 2018 bij Pensioenfonds Beveiliging weg?
Dan mogen we uw pensioen niet meer afkopen. Uw pensioen - hoe klein ook – gaat altijd over naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Heeft u niet meteen een nieuwe werkgever? Dan blijft uw pensioen bij ons staan.

Waarom geen afkoop meer?
Dat staat in de 'wet waardeoverdracht klein pensioen'. Pensioenfondsen mogen een 'klein' pensioen niet meer afkopen. Het bedrag wordt vanaf 2019 overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Op deze manier blijft pensioen waarvoor het bedoeld is: een inkomen voor later. Want stel dat uw pensioen steeds wordt afgekocht. Dan krijgt u later minder pensioen. 

Na 2019: pensioen van minder dan € 2 vervalt
Gaat u na 1 januari 2019 weg? En heeft u minder dan 2 euro bruto per jaar aan pensioen bij ons opgebouwd? Dan vervalt volgens de wet dit hele kleine pensioen aan ons fonds. We kopen het niet af. En we maken het ook niet over naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever.

Waar gaat het geld heen?
Dat besluit het fonds. Wij moeten in het jaarverslag melden welk totaalbedrag aan hele kleine pensioenen in dat jaar is vervallen. En wat er met dat totaalbedrag is gedaan.

Waarom vervalt uw hele kleine pensioen?
Het administreren van deze hele kleine pensioenen is duur. De waarde weegt niet op tegen de kosten.

Heel klein pensioen bij ander fonds?
Misschien heeft u bij een ander pensioenfonds nog zo’n heel klein pensioen staan. Kijk dit na op mijnpensioenoverzicht.nl. En neem vóór 1 januari 2019 contact op met dat fonds. Vraag daar of dit hele kleine pensioen vervalt. Misschien kunt u het afkopen of overdragen naar ons.